Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0946055 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 300.000đ IBVCB.2811160304859007.
VNCK - 0942782 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2811160040986002.QA HCM Q1 Com Co Thit
D297 - 0006757 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 200.000đ /Ref:P435023{//}/Ref:P435023{//}em Pooh gui qua cac ac CCT DVi CHUYEN:NGUYEN THI KIEU TRIN H
ZZ61 - 0004289 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 206.856đ Sender:79310001.DD:281116.SHGD:10002371.BO:TRAN TRUNG.TRAN TRUNG COM CO THIT
J633 - 0008460 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 200.000đ Sender:79302001.DD:281116.SHGD:10004896.BO:NGUYEN ANH TUAN.(CKRMNO: 030216112889418)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ49 - 0004576 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 500.000đ Sender:79305001.DD:281116.SHGD:10000308.BO:PHAM TRUNG KHANH.ND CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UN G HO QUY COM CO THIT, NHH: NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH HANOI, F/O: HANOI
VNCK - 0924539 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 120.000đ IBVCB.2811160148904003.Dang Duy Nhat CCTNBVN0053 Pacheo
VNCK - 0923531 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 200.000đ IBVCB.2811160368032002.Ung ho quy tro ngheo vung cao
C263 - 0006420 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 500.000đ /Ref:P434482{//}/Ref:P434482{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Ung ho Quy Tro ngheo vung cao - Com co thit DVi CHUYEN:DUONG THANH TUNG
VNCK - 0921298 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 300.000đ IBVCB.2811160777626001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T11.2016
VNCK - 0920655 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 500.000đ IBVCB.2811160906710003.Dong Hoang Tp.HCM Ung ho com co thit thang 11/2016
ZZ01 - 0003123 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 150.000đ Sender:01202001.DD:281116.SHGD:10000441.BO:PHAM QUANG HUY.995216112800622 UNG HO COMCOT HIT T10.11.2016
ZZ02 - 0005939 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 1.000.000đ Sender:79310001.DD:281116.SHGD:10001040.BO:HO THI THANH TRA.UH CCT THANG11
VNCK - 0870869 TK chuyển đến 2016 27-11-2016 500.000đ IBVCB.2611160861183007.
VNCK - 0867781 TK chuyển đến 2016 27-11-2016 1.400.000đ IBVCB.2611160459583001.Nhom OMD Saigon Ung ho quy Com Co Thit
VNVT - 0187614 TK chuyển đến 2016 27-11-2016 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161127213226093.VNVT20161127187614.Tang cac em
6162 - 0003743 TK chuyển đến 2016 26-11-2016 500.000đ FTF.CN:9704366809844978015.FrAcc:0301000342797 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0861450 TK chuyển đến 2016 26-11-2016 100.000đ IBVCB.2611160544101001.Nguyen Mai Hanh Bac Tu Liem, Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao.
ZZ61 - 0011437 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 2.000.000đ Sender:79307001.DD:251116.SHGD:10006094.BO:CTY TNHH QUANG CAO SONG AN.GIA DINH NHA AN+QUY AN TANG CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0777355 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 300.000đ IBVCB.2511160596590002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0772723 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 500.000đ IBVCB.2511160525644002.Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0010227 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 2.000.000đ Sender:01341001.DD:251116.SHGD:10000841.BO:LE THI THANH XUAN.(994CTMP163300006)UNG HO CT C OM CO THIT
VNCK - 0764020 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 50.000đ IBVCB.2511160982148002.Bui Quynh Van Ung ho tre em ngheo
J633 - 0021676 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 3.000.000đ Sender:79302001.DD:251116.SHGD:10006374.BO:DAO DUC MINH.(CKRMNO: 040216112584023)CHUYEN TI EN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
B338 - 0005069 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 300.000đ FTF.CN:9704366804127611011.FrAcc:0021001780855 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0755753 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 500.000đ IBVCB.2511160889670001.cac con In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0751292 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 1.000đ IBVCB.2511160625949001.asdasd asdasd asdasd
VNCK - 0747365 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 500.000đ IBVCB.2511160428913001.Tran Thi Anh Thu Q7-TP.HCM Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0736633 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2511160601119003.Le thanh tam BT8 Viet Hung Tro ngheo vung cao
0849 - 0000028 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 1.000.000đ LE THI HUYEN TRAN - NT UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0735206 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 200.000đ IBVCB.2511160262147002.Linh Gia Lai Gia Lai Ung ho
J633 - 0005358 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 880.000đ Sender:01204001.DD:251116.SHGD:10000023.BO:NGUYEN THI HAI.NGUYEN THI HAI CT UNG HO MIEN TR UNG
J633 - 0005205 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 300.000đ Sender:01359001.DD:251116.SHGD:10000055.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1633000795:PHAN HUYEN QUAN G UNG HO THANG 11.2016
VNCK - 0722090 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 1.000đ IBVCB.2511160482927001.11 22
VNCK - 0721868 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 1.000đ IBVCB.2511160541023001.11 22
VNCK - 0720521 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 10.000đ IBVCB.2511160625273009.Le Duc anh uh quy tu thien
DD2760 - 0001085 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0799115 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 200.000đ IBVCB.2511160551480001.Ung ho Com co thit
C263 - 0008243 TK chuyển đến 2016 25-11-2016 500.000đ /Ref:PV002311451{//}/Ref:PV002311451{//}Hong Linh ANZ Ung ho Quy Com co thit DVi CHUYEN:TR AN HONG LINH STAFF 7111 TH
VNCK - 0627394 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 500.000đ IBVCB.2311160146901001.Ha Giang va cac ban ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0694454 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2411160202583001.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy tro ngheo vung cao
KC03 - 0000030 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 1.000.000đ CTY CP A CONG (TPHCM) DONG GOP " QUY TRO NGHEO VUNG CAO''
VNCK - 0670406 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 100.000đ IBVCB.2411160508004002.Gauconlonton Gauconlonton2 Quy CCT
VNCK - 0662127 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 173.207đ IBVCB.2411160860220001.Nguyen Thi Dung ung ho cac em nho vung cao, de cac em duoc an day du hon, mac am hon.
VNCK - 0659825 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 200.000đ IBVCB.2411160066192002.Nguyen Do Quan Hanoi Tro Ngheo Vung Cao
VNVT - 0187684 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 500.000đ VCBVT.84988605261.CT tu 0181000598548.NGUYEN DOAN THU sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161124216895844.VNVT20161124187684.Gui thit cho cac em
ZZ61 - 0005457 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 200.000đ Sender:01305001.DD:241116.SHGD:10000094.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T112016
VNCK - 0637582 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2411160623892001.tvd com co thit
VNCK - 0636421 TK chuyển đến 2016 24-11-2016 150.000đ IBVCB.2411160160364015.Le chi mai Uh quy tu thien
VNCK - 0619196 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 500.000đ IBVCB.2311160799223001.Dinh Thanh Tu 210 Tan Phuoc, Phuong 6, Quan 10, Tp. HCM Tro ngheo vung cao thieu thon moi thu