Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0007305 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ Sender:79302001.DD:011216.SHGD:10000542.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035216120189747)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0212284 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ IBVCB.0112160992035001.Com co thit 11.2016
VNCK - 0209800 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ IBVCB.0112160866291002.Ung ho Com Co Thit. Quy Nguyen
VNCK - 0206599 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ IBVCB.0112160216473003.A B Linh&Huong ung ho t12/2016
VNCK - 0203494 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 2.000.000đ IBVCB.0112160702233003.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho QUY COM CO THIT
VNCK - 0200734 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ IBVCB.0112160566575001.Ung ho Chu Tuan Du an com co thit
VNCK - 0091065 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2911160339281001.Pham Ba Ngoc Ha Noi Ao am vung cao
0590 - 0006190 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 1.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:301116.SH:10004237.BO:NGUYEN QUANG HUNG.NGUYEN QUANG HUNG NT BAN GHE H OC I STUDY
H480 - 0000113 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 200.000đ LE TRUNG THANH T11 GD TIEN MAT
ZZ61 - 0008725 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 500.000đ Sender:79310001.DD:301116.SHGD:10007099.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO CHUONG TRINH
H379 - 0000133 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 2.500.000đ cn cty mk ung ho cho chuong trinh"com co thit"_ quy tro ngheo vung cao thang 11/2016
VNMB - 0976385 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161130976385. gui quy tu thien
VNCK - 0138620 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 106.400.000đ IBVCB.3011160554504002.Gia dinh co hoa si Toan gui QUY TRO NGHEO VUNG CAO- dau gia tranh VONG 106400.000vnd
ZZ61 - 0007469 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 200.000đ Sender:79307006.DD:301116.SHGD:10003323.BO:NGUYEN VAN MANH.IBNGUYEN VAN MANH BQP UNG HO CA C CHAU VUNG CAO
VNCK - 0126065 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 5.500đ IBVCB.3011160785480001.NGUYEN HOANG MINH THU NGUYEN HOANG MINH THU
VNMB - 0965775 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161130965775. Thanh Tra uh Com thit Vc
VNCK - 0115525 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 1.100.000đ IBVCB.3011160700589001.NHL NDPN B12 Hoc vien ctqg HCM Caugiay HN Ung ho quy
ZZ45 - 0004341 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 200.000đ Sender:79310001.DD:301116.SHGD:10001936.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
S810 - 0000025 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 5.500.000đ VO ANH TRIET NT//THAY VA TRO LOP TIENG ANH UNG HO CHUONG TRINH AO AM CHO TRE VUNG CAO GD TIEN MAT
EN10 - 0000041 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 1.000.000đ LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0105496 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 500.000đ IBVCB.3011160559685001.DA Ung ho CCT
ZZ61 - 0003096 TK chuyển đến 2016 30-11-2016 4.500.000đ Sender:79303001.DD:301116.SHGD:10002206.BO:NGUYEN NGOC PHUONG THAO.CK
5D37 - 0007592 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 500.000đ /Ref:P3086334981{//}B/O:NGUYEN TRANG ANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0017481 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 200.000đ IBVCB.2911160352556001.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
VNCK - 0025944 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 100.000đ IBVCB.2911160898544001.Mua 2 cuon lich ban
VNCK - 0067484 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 50.000đ IBVCB.2911160960893001.Bui Van Duc Ha Noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006833 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 300.000đ Sender:01314001.DD:291116.SHGD:10001726.BO:TRAN VAN CHO.TRAN VAN CHO CHUYEN COM CO THIT TH ANG 10
VNCK - 0029889 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 200.000đ IBVCB.2911160938556001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 Pho Mai Dich) (Ung ho dinh ky)
ZZ61 - 0009775 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 3.000.000đ Sender:01311001.DD:291116.SHGD:18896353.BO:NGUYEN THI MINH NGUYET.NGUYEN THI MINH NGUYET H O TRO TRO NGHEO VUNG CAO
2864 - 0005439 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0004434 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 500.000đ IBVCB.2811160719729002.Trang KinKin Hotpot dong gop Com Co Thit
VNCK - 0026998 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 300.000đ IBVCB.2911160273072001.Tran Ngoc Yen Viet Hung, Long Bien, Ha Noi Ung ho quy com co thit
VNCK - 0043863 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 200.000đ IBVCB.2911160696962001.Huyen UH Quy
VNCK - 0083938 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 100.000đ IBVCB.2911160324115003.thanhph.ho ttt-vcb ung ho cac hoan canh tre em bi khuyet tat
ZZ01 - 0004642 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 500.000đ Sender:79334001.DD:291116.SHGD:10000762.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
XL31 - 0000016 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 3.000.000đ NGUYEN THI BICH DUYEN;zen ung ho thang 11/2016;
VNCK - 0027344 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 500.000đ IBVCB.2911160352948003.Dinh viet loc Ha noi UHTX
VNCK - 0019052 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 200.000đ IBVCB.2911160700904001.Quang Ha Noi ung ho quy
VNCK - 0066829 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 500.000đ IBVCB.2911160157121006.aaa aaa aaa
1Q99 - 0000049 TK chuyển đến 2016 29-11-2016 2.000.000đ NGUYEN PHAN MINH HANH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNMB - 0910780 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 1.500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161128910780. Hachikobob ung ho chuong trinh.
VNCK - 0983645 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 300.000đ IBVCB.2811160883527002.trinh quang long 67 mai chi tho,q2, tp.hcm ung ho tre em vung cao
8917 - 0009049 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20161128.154629.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0970846 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 400.000đ IBVCB.2811160150399001.Luong Ly DHYHN Ma don hang #100846 Mua lich ung ho quy CCT
A867 - 0000115 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 23.467.200đ PHUNG THI THU / COM CO THIT NAYOGA NHAT BAN UNG HO QUY GD TIEN MAT
ZZ61 - 0011553 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 3.000.000đ Sender:01202001.DD:281116.SHGD:10011220.BO:KHUAT TUE MINH.995216112855181 UNG HO QTNVC
VNCK - 0964015 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 200.000đ IBVCB.2811160466933002.ung ho cac be vung cao
6994 - 0000056 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 400.000đ NGUYEN THI TUYET MINH;UNG HO 2 THANG 11 + 12.2016; GD TIEN MAT
VNCK - 0950077 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 1.000.000đ IBVCB.2811160149495002.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0947675 TK chuyển đến 2016 28-11-2016 200.000đ IBVCB.2811160488519001.Quy tro ngheo vung cao Ha Noi, Viet Nam Ung ho tien tu thien cho cac du an tre vung cao