Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0468755 TK chuyển đến 2016 04-12-2016 500.000đ IBVCB.0412160865143001.BTM Ung ho QTNVC
I412 - 0183660 TK chuyển đến 2016 04-12-2016 200.000đ FTF.CN:4283102893600035 .FrAcc:0081000735485 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0414409 TK chuyển đến 2016 03-12-2016 100.000đ IBVCB.0312160094512001.Tung Chi, Minh Khoi Tp.Hue Quy TNVC T121/2016
VNCK - 0434847 TK chuyển đến 2016 03-12-2016 200.000đ IBVCB.0312160163590002.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0441728 TK chuyển đến 2016 03-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0312160127604004.Ha Quan 7 Mong cac em co mua dong am app
VNCK - 0414401 TK chuyển đến 2016 03-12-2016 100.000đ IBVCB.0312160145584001.Nguyen the cuong Hanoi Abc
5570 - 0005392 TK chuyển đến 2016 03-12-2016 20.000đ PT..NGUYEN THANH CUONG.20161203.120933.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0295913 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 1.250.000đ IBVCB.0112160835222002.Tien dau gia giay cua chi Nguyenthuy Hien
8315 - 0323236 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0383798 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ IBVCB.0212160160568002.ung ho ung ho
VNVT - 0191734 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161202217177399.VNVT20161202191734.Q
VNCK - 0382565 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ IBVCB.0212160893776003.NTMK ung ho quy CCT
VNCK - 0377419 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ IBVCB.0212160910054001.le thu phuong hoang hoa tham, hn quy TRO NGHEO VUNG CAO
XJ41 - 0006425 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 1.000.000đ IBPS/SE:01202001.DD:021216.SH:10009595.BO:LUONG THI THU HA.995216120206770 - LUONG THI THU HA 0912306228 CHUNG TAY CT COM CO THIT
J633 - 0025489 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 300.000đ Sender:01360002.DD:021216.SHGD:10001243.BO:NGUYEN THI VAN ANH.NGUYEN THI VAN ANH UNG HO QU Y THANG 12
VNCK - 0370822 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ IBVCB.0212160357673002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNMB - 0569247 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 2.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161202569247. ung ho Quy TNVC
RV38 - 0000053 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 1.000.000đ HOANG THI HONG ANH CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0362795 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ IBVCB.0212161020143002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0355325 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ IBVCB.0212160592897002.be khoai hcm quy tro ngheo vung cao
Q468 - 0000205 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 200.000đ BUI XUAN HAI;lam tu thien; GD TIEN MAT
VNCK - 0347599 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 300.000đ IBVCB.0212160709891001.Thuc Dang ung ho CCT T12/2016
J993 - 0137048 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 1.000.000đ FTF.CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
VNMB - 0555285 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161202555285. Hoang Bach - Hoang Kien UH t12-2016
VNCK - 0330357 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ IBVCB.0212160601081005.
VNCK - 0318988 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ IBVCB.0212160286085003.Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0317686 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 570.000đ IBVCB.0212160328069001.PKT HA Ung ho quy com co thit
VNCK - 0315186 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 300.000đ IBVCB.0212160310183002.Nga Hanoi T12/16
J633 - 0006789 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 300.000đ Sender:79302001.DD:021216.SHGD:10002492.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031216120186062)UNG HO COM CO THIT THANG 12/2016 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
5D37 - 0006515 TK chuyển đến 2016 02-12-2016 500.000đ /Ref:P3056337241{//}/Ref:P3056337241{//}B/O:BUI THU TRA UNG HO CCT DEC16
NGUYỄN THỊ NHƯ LAN TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ
VNMB - 0999464 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161130999464. gui thit cho cac chau
VNCK - 0286893 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 400.000đ IBVCB.0112160808168001.Nguyen Huy Binh Dich Vong , Cau Giay, Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0283244 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ IBVCB.0112160893906016.Le duc anh Uh quy tu thien
VNCK - 0277816 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ IBVCB.0112160560426001.Nguyen Thanh Tra Hoc sinh mien trung vung lu lut va com co thit
0105 - 0007620 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 50.000đ /Ref:P439106{//}/Ref:P439106{//}Ung ho RoseT DVi CHUYEN:TRUONG THI THU HONG
VNCK - 0272359 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ IBVCB.0112160341684001.Pham Quang Minh 37G4 Nguyen Kiem, Trung Tam Thuong Mai TP Vung Tau Giup hoc sinh ngheo co bua an tai truong.
ZZ61 - 0008980 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 100.000đ Sender:01348002.DD:011216.SHGD:10002192.BO:MR HA VAN HAI.KG CCT
VNCK - 0257307 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ IBVCB.0112160304982002.CTT Quy tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0253622 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 100.000đ IBVCB.0112160350422003.Trieu Bao ung honhoc tro ngheo
VNCK - 0251837 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ IBVCB.0112160132736001.Bui Thanh Tuan -Ung ho quy
J633 - 0020870 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 200.000đ Sender:01309001.DD:011216.SHGD:10007669.BO:NGUYEN VAN MINH.BE PHUC AN UNG HO QUY
VNCK - 0237703 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 20.859.200đ IBVCB.0112160273265002.ho thi phuong thao seoul lich
VNCK - 0227124 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0112160553573003.Yamamoto Ryoko Q7 ung ho qui (T12/2016)
VNCK - 0224542 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ IBVCB.0112161015505002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0219994 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0112160899415002.Nha Tue va Quang Huy ung ho cac anh chi vung cao
4437 - 0006120 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 840.000đ /Ref:P438312{//}/Ref:P438312{//}Nhom ca nhan ung ho quy tro ngheo vung cao thang 11 DVi CH UYEN:HOANG HONG TRA
VNCK - 0217931 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 400.000đ IBVCB.0112160593435002.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao
XK51 - 0006101 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 500.000đ /Ref:P438115{//}/Ref:P438115{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: com co thit DVi CHUYEN:NGUYEN HA MI
VNCK - 0214519 TK chuyển đến 2016 01-12-2016 100.000đ IBVCB.0112160340421001.#100962 Hoa chuyen tien 2 quyen lich ban