Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0009589 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ Sender:01311001.DD:291216.SHGD:18092341.BO:NGUYEN HUU TUAN.UNG HO TAT NIEN Y TY
J633 - 0017707 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 300.000đ Sender:01309001.DD:291216.SHGD:10004270.BO:HUA THI THU TRANG.HUA THI THU TRANG CK UNG HO C T TATNIEN Y TY
J633 - 0017713 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ Sender:79310001.DD:291216.SHGD:10006189.BO:LUONG THU THAO.UNG HO 10 LOI LI XI
5819 - 0000077 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 300.000đ LE HOANG SON;UNG HO QUY;
VNCK - 0558284 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160065665001.Dinh Thi Nhu Thao 52 Nguyen Huu Dat, Tay Thanh, QTan Phu, TP.HCM ung ho com co thit vung cao
VNCK - 0587795 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160487357001.Ung ho 20 suat an vung cao
VNCK - 0583802 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 500.000đ IBVCB.2912160087943002.Van Ho Ha Noi Ung ho CCT thang 11+12
VNCK - 0617880 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 300.000đ IBVCB.2912160378202003.Ngoc Minh+ Anh Thu 2602- CC Giai Viet- HCM Tre em duoi 10 tuoi
VNCK - 0629904 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 200.000đ IBVCB.2912160872616001.ung ho com co thit
VNCK - 0608027 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.2912160842847002.Hai Ha Do ung ho
VNCK - 0599507 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.2912160268409003.Pham Minh An A14-08 so 207 Le Hong Phong, p. 8, Vung Tau Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0005138 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 350.000đ Sender:79303008.DD:291216.SHGD:10005204.BO:NGUYEN THI HA.UNG HO 10 CAI GOI TAT NIEN
J633 - 0005009 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 250.000đ Sender:01309001.DD:291216.SHGD:10000949.BO:NGUYEN THU HUYEN.HUYEN THU NGUYEN CHUYEN TIEN B UI PHUONG HANH UNG HO QUY
9C61 - 0000073 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 2.000.000đ NGUYEN THI MEN UNG HO CAC CHAU VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0614568 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 5.000.000đ IBVCB.2912160551748008.Pham Hong Anh 30 Tran Hung Dao Hanoi ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0631936 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160256394001.Nguyen Thi Thu Yen Tokyo Nhat Ban Ung ho hoc tro ngheo
VNCK - 0620217 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160998178003.Nguyenngocduong 68epasteur Tunguyen
VNCK - 0584339 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 800.000đ IBVCB.2912160593883001.Ung Ngoc Thach T06-2401 TimesCity Ung ho 10 ao am
VNCK - 0548240 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 300.000đ IBVCB.2912160754934001.Phuong Phuong Vung Tau UHTX
VNCK - 0551929 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 200.000đ IBVCB.2912160302100001.Ung ho tu FB BPHanh va Fushia Do
VNCK - 0572313 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 150.000đ IBVCB.2912160439483001.panty Linhchubby ung ho
VNCK - 0542644 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 150.000đ IBVCB.2812160109496001.ung ho
VNMB - 0989682 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228989682. Fushia Do ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0580119 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 2.200.000đ IBVCB.2912160260981001.ung ho 100 doi ung
VNCK - 0614765 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160614592002.TRINH THU HIEN ( Ban LE NGUYEN LONG ) UNG HO
VNVT - 0882831 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ VCBVT.84982750110.CT tu 0301000345355.VU HONG HANH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161229218790718.VNVT20161229882831.Ph Thang ung ho CT Y Ty
VNCK - 0599530 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 400.000đ IBVCB.2912160142085001.Ung ho 5 ao am tat nien
VNCK - 0557349 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 200.000đ IBVCB.2912160873097001.Ck
VNCK - 0549202 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 200.000đ IBVCB.2912160312326001.Quynh anh Bac Tu Liem Ung ho quy
VNMB - 0990369 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 150.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228990369. nguyen phuong hanh ung ho
VNVT - 0892057 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 130.000đ VCBVT.84976280186.CT tu 0011004187900.NGUYEN THU HOA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161229219644935.VNVT20161229892057.UH
VNCK - 0625432 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.2912160667136004.Ngo anh Tuan Dinh Hoa - Thai Nguyen binh thuong
VNCK - 0543063 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 70.000đ IBVCB.2812160295432005.chu ngoc lan ck vay trang
ZZ61 - 0007099 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ Sender:01355002.DD:291216.SHGD:10000299.BO:TRAN THANH HUONG.(FB HUONG TRAN UNG HO CHUONG T RINH TAT NIEN Y TY )
J633 - 0017703 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 350.000đ Sender:01309001.DD:291216.SHGD:10004464.BO:NGUYEN THUY NGUYEN.BUI PHUONG HANH UNG HO 100 N GHIN VAHAI HA DO UNG HO 250 NGHIN
ZZ01 - 0009018 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:291216.SHGD:10011432.BO:THAI KIEN AN.995216122907151 UNG HO
A867 - 0000060 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 14.975.200đ PHUNG THI THU / NHOM HINO- NHAT BAN UNG HO DONG BAO MT GD TIEN MAT
VNCK - 0581670 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 2.000.000đ IBVCB.2912160184363001.Ung ho 100 suat an tat nien
VNCK - 0626523 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2912160442252001.Ung ho 100 ruot li xi cho tat nien
VNCK - 0583270 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 800.000đ IBVCB.2912160129235001.UNG HO 10 AO AM X 80K
VNCK - 0581194 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 440.000đ IBVCB.2912160956615001.Pham Hoa Ung ho 20 doi ung tat nien
VNVT - 0877087 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 250.000đ VCBVT.84974739189.CT tu 0201000562092.NGUYEN THUY LINH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161228235471587.VNVT20161228877087.Bich Ngoc chuyen mua giay
VNVT - 0885990 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 150.000đ VCBVT.84978147457.CT tu 0451000271940.PHAM PHUONG THAO sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161229235614662.VNVT20161229885990.Phuongthao Ck
VNCK - 0622309 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.2912160402438005.Le Thuy Hang quy com co thit quy com co thit
M204 - 0000020 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 1.000.000đ LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0598370 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 100.000đ IBVCB.2912160470477001.Ha Van chuyen khoan
ZZ02 - 0008977 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 150.000đ Sender:01323001.DD:291216.SHGD:10000978.BO:NGUYEN THI THU TRA.CHUYEN KHOAN
VNMB - 0986897 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 50.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228986897. ck vay Oasis Thanh Tra
VNCK - 0535965 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 200.000đ IBVCB.2812160060208003.A B Linh va Huong ung ho CCT T1/2017
VNMB - 0983980 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 350.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228983980. Phuong Hanh (trangthu) ung ho chuong trinh Com co thit