Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0899672 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 2.000.000đ IBVCB.0812160302030002.Nga - Quan 7 - Tp HCM Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0893186 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 500.000đ IBVCB.0812160032078001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh tpHCM Hoc tro vung cao
VNCK - 0982769 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 2.000.000đ IBVCB.0912160051941001.Dam Kim Chi Hanoi Ung ho dem nhac CCT thang 11
VNCK - 0982134 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ IBVCB.0912160355793003.Ung ho Quy CCT
J633 - 0030685 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 100.000đ Sender:79310001.DD:091216.SHGD:10011159.BO:TRAN THI SEN.TRAN THI SEN CHUYEN TIEN DON HANG 101079
VNCK - 0956833 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ IBVCB.0912160755781001.Nguyen Chi Cong Doi 2, Xa Trung Nghia, TP hung Yen, Hung Yen Tre em vung cao co hoan canh kho khan
4437 - 0007191 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 400.000đ /Ref:P3056344469{//}/Ref:P3056344469{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT - 1112 /2 016
VNCK - 0945656 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ IBVCB.0912160254434003.Ngo Hong Duong KDT Dang xa - GL - HN Ung ho thuong ky thang 12
3E19 - 0000057 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 3.200.000đ BUI QUOC BINH; UNG HO MUA AO AM TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0941239 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ IBVCB.0912160618998001.ung ho quy
ZZ61 - 0004794 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 50.000đ Sender:79314001.DD:091216.SHGD:10000633.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.COM CO THIT
ZZ01 - 0004645 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:091216.SHGD:10003440.BO:NGUYEN THI THU HOA.995216120902773 CHUYEN TIE N
ZZ61 - 0004620 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 100.000đ Sender:79310001.DD:091216.SHGD:10000750.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0920885 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 300.000đ IBVCB.0912160626714008.vo danh ung ho cac chau
VNCK - 0914592 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0912160719680006.Ung ho Quy thang 12 2016
4437 - 0006172 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ /Ref:P445389{//}/Ref:P445389{//}CHAU NGUYEN THAO LINH ( NGHE AN ) UNG HO DVi CHUYEN:NGUYEN THANH TU
VNCK - 0910304 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 200.000đ IBVCB.0912160587902004.Ngo Thi Thu Ha Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0905784 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 100.000đ IBVCB.0912160376820001.CANH khong can gop chung
Nguyễn Trung Thành TK chuyển đến 2016 08-12-2016 1.000.000đ Gđ hai bé Bảo Khuê, Bảo Khánh xin gửi tới các bạn nhỏ vùng cao.
VNCK - 0810687 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0712160078518001.Vu Thanh Hai Ung ho CCT, All the best to you, big hearts
VNCK - 0889184 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ IBVCB.0812160078904005.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0884606 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ IBVCB.0812160966080001.KM ung ho Com co thit
J633 - 0029779 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ Sender:01311001.DD:081216.SHGD:18954797.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
ZZ61 - 0009115 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 500.000đ Sender:01202001.DD:081216.SHGD:10008848.BO:TRUONG THI HOA.995216120806395 UNG HO QUY TNV C
VNCK - 0862383 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 80.000đ IBVCB.0812160095993001.Bui Thu Huyen 167 Trung Kinh Chuyen tien 02 quyen lich
VNCK - 0857767 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 500.000đ IBVCB.0812160142719003.doan van vong UNG HO COM CO THIT THANG 12/2016
VNCK - 0854710 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 800.000đ IBVCB.0812160497803001.Nac danh Nac danh Chua thuong xuyen.
VNCK - 0854282 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 300.000đ IBVCB.0812160847231001.QuangCuba Ung ho CT Com Co Thit
VNCK - 0837549 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 500.000đ IBVCB.0812160664257001.anh Tho TPHCM
ZZ61 - 0005119 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 500.000đ Sender:79321001.DD:081216.SHGD:10001033.BO:TO NGOC KIM OANH SO 76 NGUYEN TRUONG TO HN.GOP QUY TRE NGHEO VUNG CAO
ZZ45 - 0005159 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 300.000đ Sender:79310001.DD:081216.SHGD:10003150.BO:LE THU TRANG.UNG HO AO AM VUNG CAO
0F94 - 0000020 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ FO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.BO PHAM PHUC KHANH MINH // UNG HO CCT T12.16
VNCK - 0822895 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ IBVCB.0812160688658001.Phuc Ha Dong, Ha Noi Quy Com co thit
J633 - 0005687 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 400.000đ Sender:01309001.DD:081216.SHGD:10001887.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0821556 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 500.000đ IBVCB.0812160379050001.NTHL Yeu thuong trao di la yeu thuong con mai
VNCK - 0818495 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 100.000đ IBVCB.0812160782432003.Amabuki ung ho hoan canh dang thuong
VNCK - 0815671 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 100.000đ IBVCB.0812160146616001.EM LUU GIA AN UNG HO QUY
U635 - 0000035 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN; LE THI MY HANH NT GD TIEN MAT
U635 - 0000033 TK chuyển đến 2016 08-12-2016 200.000đ ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN; LE THI MY HANH NT GD TIEN MAT
VNCK - 0711287 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 650.000đ IBVCB.0612160002519001.Thanh toan tien mua doi giay dau gia thu 8 cua Khanh Tran.
6156 - 0007651 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 100.000đ FTF.CN:9704366608135642011.FrAcc:0011004165478 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0795527 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0712160886746001.Ung ho QTNVC
VNCK - 0793207 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 100.000đ IBVCB.0712160228266002.Quynh Nhu Manh Ha Noi Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0785659 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 240.000đ IBVCB.0712160751740007.Ky Nguyet Quy Nhon Ung ho
B285 - 0000107 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 2.000.000đ HOANG MANH DAT;CTIEN UNG HO;
VNCK - 0779198 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 500.000đ IBVCB.0712160508618002.nguyen ha linh hanoi ung ho chuong trinh
VNCK - 0773363 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 100.000đ IBVCB.0712160492648001.tungsoti ung ho comcothit
LJ69 - 0000035 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 400.000đ phung thi thu / chau ng phuong my anh truong doan thi diem ung ho quy GD TIEN MAT
VNCK - 0743822 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 2.120.000đ IBVCB.0712160023051001.Bui Thu Huyen 167 Trung Kinh Chuyen tien 42 lich + buu thiep
ZZ02 - 0005284 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 300.000đ Sender:01320001.DD:071216.SHGD:10000068.BO:DANG THI MINH HA.GIA DINH CHIT, MAT,KHOAI UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO. B/O:DANG THI MINH HA