Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XJ42 - 0005875 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 300.000đ IBPS/SE:79302001.DD:131216.SH:10004809.BO:NGUYEN NGOC TUNG.(CKRMNO: 034216121386209)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - COM CO THIT. (NHH: VIETCOMBANK BA DINH-)
VNCK - 0246744 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160701503004.
VNCK - 0244188 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 300.000đ IBVCB.1312160933813001.
VNCK - 0244075 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 500.000đ IBVCB.1312160890901002.Pham Ngoc Tung- 2602- CC Giai Viet- Q8-HCM Pham Ngoc Tung- 2602- CC Giai Viet- Q8-HCM Tre em duoi 10 tuoi
VNCK - 0243090 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160961925002.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0237472 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1312160551319002.Ung ho quy
J633 - 0013863 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000.000đ Sender:01309001.DD:131216.SHGD:10003621.BO:NGUYEN THUY NHUNG.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0006415 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 500.000đ Sender:79310001.DD:131216.SHGD:10005510.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0232871 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1312160438559001.Le Nguyen Nhat Anh ung ho chuong trinh Com Co Thit
VNCK - 0229526 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 550.000đ IBVCB.1312160307805001.nguyen xuan phuong go vap ung ho quy com co thit
VNCK - 0228917 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 300.000đ IBVCB.1312160917329001.
D297 - 0006410 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 2.000.000đ /Ref:P448040{//}/Ref:P448040{//}Ung ho Quy tro ngheo vung cao DVi CHUYEN:BUI VIET TAN
ZZ61 - 0005167 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 2.000.000đ Sender:79310001.DD:131216.SHGD:10002341.BO:NGUYEN TUAN ANH.T.A.NGUYEN UHTX T11, T12. UNG H O QU Y COM CO THIT
ZZ61 - 0004959 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000.000đ Sender:79310001.DD:131216.SHGD:10002648.BO:TRAN THI HUE.CK
VNMB - 0926076 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161213926076. ung ho com co thit
J633 - 0009312 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000.000đ Sender:79302001.DD:131216.SHGD:10003314.BO:PHAM VAN QUYEN.(CKRMNO: 033216121382872)UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNVT - 0579512 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ VCBVT.841633989658.CT tu 0011004080570.NGUYEN QUOC DAT sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161213214931597.VNVT20161213579512.ung ho com co thit
VNCK - 0218340 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160536925003.Anh Minh Victoria school Sing kho khan
3339 - 0000056 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 400.000đ NGUYEN DUC TIEN;75 NGUYEN THANH TUYEN P2 Q.TAN BINH;GUI TIEN UNG HO QUY;
VNCK - 0215547 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160687763001.Thu Q.Binh Thanh Ung ho Quy
ZZ61 - 0003687 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 6.993.000đ Sender:79307006.DD:131216.SHGD:10000596.BO:NGUYEN THUY HIEN. CHI DIEP ACELAND 200EUR VA D AU GIA GIAY THU TM
ZZ61 - 0003345 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 3.000.000đ Sender:01201001.DD:131216.SHGD:10000405.BO:QUACH THUY TRANG.NHCT CHI NHANH 6 TP HCM GUI TO I CAC BE
VNCK - 0205948 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 1.000đ IBVCB.1312160627362001.ASDASD ASDAS SADASD
VNCK - 0204066 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 100.000đ IBVCB.1312160315176001.DMQ ung ho thang 12
VNMB - 0918537 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161213918537. ung ho quy
Quang Hung TK chuyển đến 2016 12-12-2016 200.000đ
ZZ61 - 0014191 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 3.000.000đ Sender:79307006.DD:121216.SHGD:10017019.BO:TRAN HONG ANH.IBUNG HO COM CO THIT
VNCK - 0170926 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 500.000đ IBVCB.1212160684280002.bcuongk thang 9/16 den thang 06/17 bcuongk thang 9/16 den thang 06/17
ZZ61 - 0012848 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 200.000đ Sender:01314001.DD:121216.SHGD:10004668.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO CCT
1736 - 0000040 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 5.476.000đ PHUNG THI THU NT TIEN UNG HO TU DEM NHAC CCT GD TIEN MAT
1736 - 0000039 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 241.000đ HOC SINH LOP 6A2 TRUONG VINSCHOOL UNG HO CAC BAN GD TIEN MAT
0K89 - 0129266 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 300.000đ FTF.CN:9704366800525439021.FrAcc:0071001102748 .ToAcc:0611001917137
4593 - 0007052 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 100.000đ /Ref:P447330{//}/Ref:P447330{//}Phucdh5 chuyen tien ung ho quy tro ngheo DVi CHUYEN:DANG H ONG PHUC
J633 - 0028174 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 500.000đ Sender:79310001.DD:121216.SHGD:10013499.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0142385 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 200.000đ IBVCB.1212160368147001.Hoang Thi Thu Hien Hoc sinh ngheo co hoan canh kho khan
XJ44 - 0005926 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 100.000đ IBPS/SE:01314001.DD:121216.SH:10002390.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006414 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 300.000đ Sender:01201003.DD:121216.SHGD:10003374.BO:DAO ANH HIEN.UNG HO QUY IV 2016
VNCK - 0119716 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 500.000đ IBVCB.1212160973331002.Be Quang Phuc Quan Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
4437 - 0006336 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 1.500.000đ /Ref:P3086347565{//}/Ref:P3086347565{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG NTPH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0008136 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 150.000đ Sender:01360002.DD:121216.SHGD:10000327.BO:DANG THANH NHAN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO THANG 11_CHAU NHAN
ZZ02 - 0003131 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:121216.SHGD:10000547.BO:TRAN THI QUY.995216121200766 GD ONG LUONG TR ONG DIEP UNG HO TU THIEN
JQ79 - 0012623 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 200.000đ FTF.CN:9704366604961619017.FrAcc:0351000613703 .ToAcc:0011004025430
J633 - 0030400 TK chuyển đến 2016 12-12-2016 900.000đ Sender:01311001.DD:121216.SHGD:18970746.BO:NGUYEN THU GIANG.NGUYENTHU GIANG 0993993991 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0058370 TK chuyển đến 2016 11-12-2016 200.000đ IBVCB.1012160218806001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 12/2016
VNCK - 0068610 TK chuyển đến 2016 11-12-2016 100.000đ IBVCB.1112160153112001.NDAK Ung ho CCT thang 11 2016
VNCK - 0051830 TK chuyển đến 2016 10-12-2016 850.000đ IBVCB.1012160896924001.Khanh Tran thanh toan tien doi giay dau gia ngay 9/12/2016
VNCK - 0028350 TK chuyển đến 2016 10-12-2016 100.000đ IBVCB.1012160075062002.Hai share
VNCK - 0030004 TK chuyển đến 2016 10-12-2016 500.000đ IBVCB.1012160608410001.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy Tro ngheo vung cao
Duong Phan Anh Thu TK chuyển đến 2016 09-12-2016 500.000đ
VNCK - 0901061 TK chuyển đến 2016 09-12-2016 300.000đ IBVCB.0812160498800001.Be U HN UHTX T12/2016