Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
7B42 - 0000041 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 5.410.000đ IBPS/SE:01204009.DD:151216.SH:19005727.TC:7B42.21065.dd 151216 BO:AGRIBANK TUAN GIAO DB.CH1UYEN TRA LENH 16121510005603 NGAY 15.12.2016 DO TEN VAO TK KHONG KHOP
7B42 - 0000040 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 10.191.000đ IBPS/SE:01204009.DD:151216.SH:19005726.TC:7B42.21066.dd 151216 BO:AGRIBANK TUAN GIAO DB.CH1UYEN TRA LENH 16121510005616 NGAY 15.12.2016 DO TEN VA TK KHONG KHOP
VNCK - 0505603 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 500.000đ IBVCB.1612160122645003.Phuong Xuan Hieu ung ho
J633 - 0006865 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 500.000đ Sender:01311001.DD:161216.SHGD:18998641.BO:LE VAN HOA.GOP MOT PHAN CONG SUC CHO CAC EM.
VNCK - 0501259 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1612160410325001.Unknown Unknown Tro ngheo vung cao
VNCK - 0500173 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 300.000đ IBVCB.1612160601419001.ao am cho em
VNVT - 0636235 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 200.000đ VCBVT.84973103191.CT tu 0201000586909.CAO THI THANH HUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161216211014992.VNVT20161216636235.ung ho ao am cho cac e
J633 - 0003035 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 200.000đ Sender:79302001.DD:161216.SHGD:10002440.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040216121686287)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0495995 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1612160393263002.NGUYEN MINH TUAN 352 Huynh Van Banh, P.14, Q.Phu Nhuan, TP.HCM Ung ho quy tu thien
VNCK - 0494189 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 300.000đ IBVCB.1612160316753001.nxt ha noi ung ho quy
VNCK - 0488653 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 1.100.000đ IBVCB.1612160161635003.Thien Nga chuyen tien dau gia doi giay thu 5
VNCK - 0486704 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 10.000đ IBVCB.1612160945171001.t6 4 3
VNCK - 0476691 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 350.000đ IBVCB.1512160669065001.Cac con Dang Tri Nhan, Pham Hung, Nguyen Song Hien _ lop 6A8 truong TH VINSCHOOL ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ02 - 0009882 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 300.000đ Sender:79204017.DD:151216.SHGD:17009590.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT.
M224 - 0000156 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 300.000đ LE NGOC HAN GUI CAC BE VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0448682 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1512160185550001.nguyen ngoc duong 68e pasteur tu nguyen
DL66 - 0000069 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 10.000.000đ CT CP TRUYEN THONG ANH SANG DIEU KY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0434773 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 500.000đ IBVCB.1512160784866002.CAO MINH PHUONG UHTX - T12.2016
VNCK - 0434077 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 1.100.000đ IBVCB.1512160259894001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0430332 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 500.000đ IBVCB.1512160476236002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
ZZ61 - 0006179 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 200.000đ Sender:01314001.DD:151216.SHGD:10000975.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
VNCK - 0419392 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1512160760604001.Pham Thi Lan Anh Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0005165 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 18.000.000đ Sender:79310001.DD:151216.SHGD:10004063.BO:CTY TNHH CALIFORNIA WELLNESS GROUP.CTY TNHH CAL IFORNIA WELLNESS GROUP CWG_CHARITY FOR RICE WITH MEAT CALI NEON 12 NOV 16/ UNG HO QUY COM CO T HIT
VNCK - 0412140 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 200.000đ IBVCB.1512160194468002.Nguyen Tran Diem Hang XA LA- HA DONG thang 12
VNCK - 0409032 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 500.000đ IBVCB.1512160102744001.NH286 Hanoi Ung ho ao am
J633 - 0005498 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 3.000.000đ Sender:01202021.DD:151216.SHGD:10000623.BO:NGUYEN THI TUYET VAN 0912073301.51041.NGUYEN VI ET HANG THUY SY UNG HO
J633 - 0004887 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 500.000đ Sender:79302001.DD:151216.SHGD:10001042.BO:DO THUY QUYNH.(CKRMNO: 031216121484607)GD CHICA MICA UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0397357 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 500.000đ IBVCB.1512160843220002.Ung ho quy thang 12. Mong cac em luon co du ao am, sach vo de den truong
VNCK - 0453679 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 200.000đ IBVCB.1512160206689003.GAU VA MESSI CHUC CAC BAN NOEL AM AP, HANH PHUC
S995 - 0021318 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 800.000đ //SAL151216S995009//BAO VIETNAMNET THANH TOAN NB PV,CTV 23.10 -31.10.2016
J633 - 0007426 TK chuyển đến 2016 15-12-2016 300.000đ Sender:79307006.DD:151216.SHGD:10000796.BO:TRINH THI THANH HA.VCB HA NOI . VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
VNCK - 0293712 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160231956002.Dao Xuan mai 180 mai anh tuan Quy com co thit
VNCK - 0290991 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 2.000.000đ IBVCB.1312160298528002.DauNa chuyen tien ung ho
VNMB - 0990087 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161214990087. gopquyT12
VNCK - 0370596 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 200.000đ IBVCB.1412160398317001.Thach Ngoc Chinh Tra Cu Tra Vinh Ung ho CCT
J633 - 0027768 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 300.000đ Sender:01360002.DD:141216.SHGD:10001275.BO:BUI HOANG LINH.VAN ANH UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0366324 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 300.000đ IBVCB.1412160412723001.Truong Le Bach Lien Quan 12, HCM Ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0009794 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 300.000đ Sender:79307006.DD:141216.SHGD:10013632.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
2728 - 0024364 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
ZZ07 - 0012165 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 300.000.000đ Sender:79302001.DD:141216.SHGD:10006825.BO:TRAN THI TO NGA.(CKRMNO: 110216121489145)TRAN T HI TO NGA UNG HO QUY XAY TRUONG THAM TANG PUXI (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0346868 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 2.000.000đ IBVCB.1412160611629001.ung ho cho tro ngheo vung cao
J633 - 0009053 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 500.000đ Sender:01309001.DD:141216.SHGD:10000889.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 12 NAM 2016
6994 - 0000005 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 500.000đ do huy thang ung ho quy GD TIEN MAT
ZZ61 - 0003785 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 500.000đ Sender:79310001.DD:141216.SHGD:10001420.BO:TRINH VAN HUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO CCT
ZZ61 - 0003751 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 1.000.000đ Sender:48304001.DD:141216.SHGD:10000398.BO:NGUYEN HO VY LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
VNCK - 0301031 TK chuyển đến 2016 14-12-2016 60.000đ IBVCB.1412160644630001.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM CCT
J293 - 0857136 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 400.000đ FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0256451 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 50.000đ IBVCB.1312160402095001.H Ha Noi UH tre em vung cao
VNCK - 0255256 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 500.000đ IBVCB.1312160633629001.Huy Tu - Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho Quy
VNCK - 0252256 TK chuyển đến 2016 13-12-2016 200.000đ IBVCB.1312160116601003.ung ho com co thit thang 12