Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
CZ56 - 0000132 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 26.824.339đ PHUNG THI THU;HN;Com co thit Grenoble ung ho Quy 1145 EUR;
VNCK - 0829112 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 300.000đ IBVCB.2012160794155001.Ung ho Com co thit
ZZ01 - 0007813 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 3.000.000đ Sender:01202001.DD:201216.SHGD:10009903.BO:LY HONG HANH.995216122007000 COM CO THIT
VNCK - 0821724 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 200.000đ IBVCB.2012160651578002.NY+TRAM Q2 BT
VNCK - 0815299 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 200.000đ IBVCB.2012160477400001.Be Ngoc Khanh va Ngoc Diep Ung ho quy Com Co Thit
ZZ61 - 0006774 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 300.000đ Sender:01314001.DD:201216.SHGD:10000672.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
ZZ45 - 0006320 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 500.000đ Sender:79310001.DD:201216.SHGD:10005062.BO:NGUYEN HONG THUY.UNG HO QUY
ZZ61 - 0005339 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 450.000đ Sender:79333001.DD:201216.SHGD:10000924.BO:LU HUU CHI.LT UNG HO CT AO AM TRE NGHEO VUNG C AO
VNMB - 0670107 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161220670107. gui quy
ZZ61 - 0005083 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 300.000đ Sender:01202001.DD:201216.SHGD:10003389.BO:BUI DIEU LINH.995216122002467 BUI DIEU LINH U NG HO QUY COM CO THIT
4437 - 0006435 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 1.000.000đ /Ref:P454227{//}/Ref:P454227{//}Nhi Chip Nhim Pippy gui cac ban DVi CHUYEN:TRAN TRUNG HIEU
VNCK - 0785320 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 500.000đ IBVCB.2012160033494001.Tran Thi Thu Huyen Ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0015645 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 500.000đ Sender:79202002.DD:201216.SHGD:10003763.BO:HOANG HAI YEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0695916 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 300.000đ IBVCB.1912160267482001.Le Ha ung ho com co thit
VNCK - 0695871 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 6.500đ IBVCB.1912160524690001.NGUYEN THI HOA HUONG NGUYEN THI HOA HUONG
ZZ61 - 0005876 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 400.000đ Sender:79303008.DD:191216.SHGD:10012018.BO:NGUYEN LY LY.UNG HO COM CO THIT
0368 - 0005461 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 2.000.000đ IBPS/SE:01360002.DD:191216.SH:10000347.BO:TRAN VAN DUC.TRAN THI HOA 1986 UNG HO CHUONG TRI NH CCT
VNCK - 0691397 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1912160041520002.Bao Chau + Nam Huy Hanoi Ung ho CCT thang 11 + 12/2016
ZZ61 - 0003117 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 100.000đ Sender:01348002.DD:191216.SHGD:10000045.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0676699 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 4.000.000đ IBVCB.1912160626062001.Do Huu Minh Theo, dong gop ung ho qui Ao am vung cao.
VNCK - 0669610 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 500.000đ IBVCB.1812160397312001.Le Duy Ninh 67 Nguyen Thi Dinh Ha Noi Chau Ninh BAC A AMC ung ho
VNCK - 0754344 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1912160020909002.An Luu Lung Luong Lung Luong
VNCK - 0749598 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 1.200.000đ IBVCB.1912160815895002.tung hanoi ung ho chuong trinh nhan dip Nam moi
VNCK - 0746606 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 200.000đ IBVCB.1912160463963001.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
ZZ61 - 0013080 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:191216.SHGD:10013391.BO:NGUYEN THI THUY.995216121956695 UNG HO QUY CO M CO THIT
VNCK - 0739098 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 200.000đ IBVCB.1912160803609002.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
J633 - 0028810 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 1.400.000đ Sender:01357001.DD:191216.SHGD:10001278.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.MINH, THANH 069 CL LAO CA I
VNCK - 0732570 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 4.000.000đ IBVCB.1912160534327001.NGUYEN CONG BINH Panasonic HCM - Viet Nam Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0715800 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 500.000đ IBVCB.1912160208325001.Lamlinhbon Vu Trong Phung Ung ho quy
4593 - 0006479 TK chuyển đến 2016 19-12-2016 350.000đ /Ref:PALPM768048{//}/Ref:PALPM768048{//}LP VNM768048 NGUYEN LE ANH TRANG THANH TOAN5 CUON LICH DE BAN VA 2 CUON LICHTREO TUONG DVi CHUYEN:MRS NGUYEN LE ANH TRANG
VNCK - 0644851 TK chuyển đến 2016 18-12-2016 100.000đ IBVCB.1812160884530001.H Quy com co thit
I412 - 0189377 TK chuyển đến 2016 18-12-2016 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20161218.160019.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0608250 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 200.000đ IBVCB.1712160916569001.Vanvan-Truong ung kho quy Com Co Thit
VNCK - 0623603 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 200.000đ IBVCB.1712160757961001.Tuyet - An ung ho
VNCK - 0618783 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 200.000đ IBVCB.1712161020995001.Le Diem Hang No8 Ban dao Linh Dam Ung ho thuon xuyen
VNCK - 0613413 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 100.000đ IBVCB.1712160237623001.PTT Ha noi Ung ho Quy T11
VNCK - 0628091 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 400.000đ IBVCB.1712160643171002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T11-12
VNCK - 0598479 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 500.000đ IBVCB.1712160710353001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - MT
VNCK - 0587513 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1712160984177002.tran thi bich thuy uhtx t12-2016
VNCK - 0578943 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 200.000đ IBVCB.1612160707731001.Nguyen Do Quan Hanoi TroNgheoVungCao
VNCK - 0578196 TK chuyển đến 2016 17-12-2016 1.000đ IBVCB.1612160509183002.11 22
VNCK - 0481406 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1512160934305001.Ung ho Quy
VNCK - 0561399 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 200.000đ IBVCB.1612160961252002.QUy tro ngheo vung cao quy tre em vung cao QUy tro ngheo vung cao
5D78 - 0000105 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 2.000.000đ TRAN QUYNH TRANG;HA NOI;gui tien tu thien de xay dung truong cho cac be GD TIEN MAT
VNCK - 0531871 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 200.000đ IBVCB.1612160908386001.
VNDN - 0067742 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 15.000.000đ IBVCB.1512160057566001.Phong kham nhi khoa quoc te The Medcare Hai Phong ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0521832 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 2.000.000đ IBVCB.1612161041862001.Gia dinh 2 chau Cu Tun va Co Tet ung ho cac ban vung cao - Tran trong nhung tam long o COM CO THIT
ZZ01 - 0005651 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 440.000đ Sender:01314001.DD:161216.SHGD:10000649.BO:LE THI NGAN.LAM TU THIEN CHO TRE EM SO TIEN: 20 USD, TY GIA: 22,000 61203DEA
VNCK - 0509805 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 1.000.000đ IBVCB.1612160267051001.Pham Lan Anh Cau Giay, Ha Noi Gia dinh ung ho lu lut Mien Trung
J633 - 0010988 TK chuyển đến 2016 16-12-2016 300.000đ Sender:01359001.DD:161216.SHGD:10000648.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1635101702:PHAN HUYEN QUAN G DS THUONG XUYEN (STT179) UNG HO THANG 12.2016