Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0019141 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 5.000.000đ Sender:01360002.DD:231216.SHGD:10000831.BO:NGUYEN THOI DAI.FC LOP DAN CHU UNG HO QUY QUA G IAO HUU VOI FC CCT
J633 - 0019137 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 2.000.000đ Sender:01360002.DD:231216.SHGD:10000955.BO:NGUYEN THOI DAI.FC FAIR PLAY UNG HO QUY QUA GI AO HUU VOI FC CCT NGAY 20/12/16
VNCK - 0100660 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2312160963655001.Vu thi ngoc tu Q4 tphcm Quy CCT - chut qua nho mung Noel cac chau
VNCK - 0097303 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 500.000đ IBVCB.2312160759717002.Ung ho CTT. Quy Nguyen
C263 - 0007036 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 500.000đ /Ref:P3056358432{//}/Ref:P3056358432{//}B/O:NGUYEN HONG NHUNG UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0082193 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160135125001.Quy tro ngheo vung cao Ha Noi, Viet Nam Ung ho tien tu thien cho cac du an tre vung cao
VNCK - 0077056 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 600.000đ IBVCB.2312160949083002.Nguyen Truong Son 279/5 Huynh Van Banh Phu Nhuan HCM TN
VNCK - 0075287 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 1.200.000đ IBVCB.2312160955691001.Phong ke toan ACV ung ho Toa nha ACV 58 truong son - tan binh tre em ngheo vung cao
1198 - 0000019 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 1.000.000đ VU THI BICH THUY CTIEN CHO QUY HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0072426 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160024485001.Phan Cam Tu 58 Truong Son P2 Tan binh ung ho
ZZ61 - 0003237 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:231216.SHGD:10000511.BO:NGUYEN VAN ANH.995216122300491 GIA DINH TIT V S BEE
ZZ61 - 0003227 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 500.000đ Sender:79303008.DD:231216.SHGD:10001685.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
VNCK - 0063626 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160047336001.Be Nguyen Hai Nam Phuong, Tan Binh, HCM quyen gop giup ban ngheo vung cao
J633 - 0003509 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ Sender:01311001.DD:231216.SHGD:18043504.BO:LE THI HUONG.CHAU HUONG UNG HO QUY
VNCK - 0047070 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 500.000đ IBVCB.2212160861220002.ung ho tro ngheo vung cao
VNVT - 0760625 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 30.000đ VCBVT.84985183683.CT tu 0011004000369.Luong Hong Hanh sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161222215763294.VNVT20161222760625.ung ho t12
ZZ61 - 0010839 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 200.000đ Sender:01305001.DD:221216.SHGD:10000493.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T12/2016
ZZ01 - 0007201 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 500.000đ Sender:01202001.DD:221216.SHGD:10007963.BO:CHAU THI LAN THANH.995216122206122 UH QTNVC
VNCK - 0012878 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 100.000đ IBVCB.2212160718274001.BE THI TUYET 3A1B,chung cu Westa,104 Tran Phu,Ha Dong,Ha Noi Tre em vung cao
VNCK - 0007246 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 260.000đ IBVCB.2212160970688001.Mimi Tran gui tien 2 ao trang
ZZ61 - 0007613 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:221216.SHGD:10006545.BO:TRAN THI NGOC.995216122205161 GD HIEU NGOC UN G HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0014235 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 200.000đ Sender:01604003.DD:221216.SHGD:10002526.BO:THIEU NGUYEN BAO CHAU.XIN TANG QUY CHARGEDET AILS OUR
K016 - 0000061 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 1.000.000đ CAO SY HONG NT/CCT GD TIEN MAT
VNCK - 0983225 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 200.000đ IBVCB.2212160157973002.Chuyen tien cho Com Co Thit
7B42 - 0000021 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 2.622.000đ IBPS/SE:01204009.DD:211216.SH:19005226.TC:7B42.21010.dd 151216 BO:VBA BAT XAT.TRA LAI LENH1 16121510005608 GAY 15.12.16 DO SAI TEN TKDVH
VNCK - 0976557 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 700.000đ IBVCB.2212160645565001.Nguyen Thi Thu Mai Hochiminh Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0003155 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 300.000đ Sender:79310001.DD:221216.SHGD:10001400.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0969677 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 300.000đ IBVCB.2212160082851001.MINH DANG CAN THO DONG GOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO
2728 - 0027531 TK chuyển đến 2016 22-12-2016 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0955382 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 200.000đ IBVCB.2112160973403002.Bui Thanh Huy Gia Lai Quy hoc tro ngheo
VNCK - 0944977 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 100.000đ IBVCB.2112160525320002.Ung ho quy
VNCK - 0941791 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 2.000.000đ IBVCB.2112160249604001.Hoa Tp hcm em be vung cao
VNCK - 0938775 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 200.000đ IBVCB.2112160759706001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0938324 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 200.000đ IBVCB.2112160698454001.Nguyen Hong Nhun Ung ho Quy Tro ngheo vung cao T12/2016
ZZ45 - 0009584 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 2.000.000đ Sender:79310001.DD:211216.SHGD:10009573.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT (12.2016)
J633 - 0023887 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 5.000.000đ Sender:01309001.DD:211216.SHGD:10007249.BO:VU LAN HUONG.CHEN VA DI VU MINH HANH UNG HO QUY
0595 - 0007132 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 7.000.000đ /Ref:P337058{//}/Ref:P337058{//}TT INV63359 DVi CHUYEN:244252 FUJITSU VIETNAM LIMITED
ZZ61 - 0007027 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 250.000đ Sender:79303008.DD:211216.SHGD:10008777.BO:NGUYEN TRUNG NGHIA.GUI TIEN
VNCK - 0907597 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 500.000đ IBVCB.2112160415140001.ung ho nhom Com co thit
VNVT - 0725516 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 300.000đ VCBVT.841689948010.CT tu 0021000264092.NGUYEN THI TUYET MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161221232131088.VNVT20161221725516.Quy Ngheo Vung Cao
VNCK - 0895714 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 3.100.000đ IBVCB.2112160008732001.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho gap hoan canh kho khan. Hy vong cac e co the chuyen tam hoc hanh.
J633 - 0013995 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 500.000đ Sender:01204001.DD:211216.SHGD:10002248.BO:NGO THANH HAI.NHAN TAI CN BA DINH, UNG HO TRO N GHEO VUNG LU MIEN TRUNG
VNCK - 0891391 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 200.000đ IBVCB.2112160226666002.Le Cat Thuy Mien Ha Noi Ung ho Quy tro ngheo vung cao
4H69 - 0006104 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 1.000.000đ /Ref:PALPM770070{//}/Ref:PALPM770070{//}LP VNM770070 COM CO THIT DVi CHUYEN:MR TRAN ANH TU AN
VNCK - 0883216 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 100.000đ IBVCB.2112160652209002.T667789 dong gop
VNCK - 0878612 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 300.000đ IBVCB.2112160245011002.Tran Thu Hoai - Ung ho quy
VNCK - 0878457 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2112160614011002.Ung ho com co thit
VNCK - 0874680 TK chuyển đến 2016 21-12-2016 200.000đ IBVCB.2112160740857001.Nguyen Thi Phuong Thao Hoan canh kho khan
Ha TK chuyển đến 2016 20-12-2016 200.000đ
VNCK - 0771488 TK chuyển đến 2016 20-12-2016 88.888đ IBVCB.1912160357148001.Hai Nguyen T78 K5 Bach Dang Ha Long QN BIDV QN GOODLUCK TO ALL OF U