Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0012107 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ Sender:01604003.DD:271216.SHGD:10000560.BO:THIEU MAI HUONG.500K TIEN THANG 12 CHO COM CO T HITV A 500K QUA TET CHO COM CO THIT CHARGEDETAILS OUR
VNCK - 0241383 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2512160231707001.Ung ho quy TNVC
VNCK - 0239809 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 2.000.000đ IBVCB.2512160201475003.Mot nguoi ban HN & Mai Dao HA NOI TRE EM NGHEO MIEN NUI
VNCK - 0239739 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 2.500.000đ IBVCB.2512160422203002.Mot ban tu xu so tuyet - BA GIA NOEL CHAU AU TRE EM NGHEO MIEN NUI
VNCK - 0327127 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ IBVCB.2612160886139009.NGUYEN TUONG VAN HUNG YEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XN74 - 0000057 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 350.000đ NGUYEN THI NGOC TRANG CK
G880 - 0000086 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.000.000đ DINH THI THU CUC;DINH THI THU CUC UNG HO; GD TIEN MAT
VNCK - 0300618 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 200.000đ IBVCB.2612160248428001.Phan Thi Thuy Dung Sai Gon ung ho com co thit
VNCK - 0298275 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 200.000đ IBVCB.2612160112340002.ung ho quy tro ngheo vung cao
CZ56 - 0000075 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 954.000đ BE DANG DOANH VA MINH NHIEN TANG AO AM CAC BAN GD TIEN MAT
CZ56 - 0000074 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 4.300.000đ CLB BONG DA + DOAN TN-HSV DH KIEN TRUC UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0292274 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 200.000đ IBVCB.2612160390998001.Ms Phuong Thanh Xuan ung ho CCT thang 12
4H69 - 0006842 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 300.000đ /Ref:P460799{//}/Ref:P460799{//}ung ho quy com co thit - quynh trang DVi CHUYEN:TA QUYNH T RANG
VNCK - 0288852 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2612160222532002.Tran Duc Thao Singapore Ung ho hang nam CCT
VNCK - 0288680 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ IBVCB.2612160181076001.Kim Ngan CCT Thuy Dien Ung ho CCT
VNCK - 0288242 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 300.000đ IBVCB.2612160988920002.2 be Khoi, Nguyen ung ho cct
XK51 - 0006864 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 15.000.000đ /Ref:P001.670815{//}/Ref:P001.670815{//}UNG HO CAC CHAU VUNG CAO DVi CHUYEN:LE MNH PHU
VNCK - 0280211 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ IBVCB.2612160701822002.Tran Thi Anh Thu Q7-TP.HCM Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0270711 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2612160410846001.Ho Ngoc Tram 79B Tran Hung Dao, TP Lang Son chuc cac em song tot
VNCK - 0265696 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 2.000.000đ IBVCB.2612160556912027.Dang Tran Hoang Hang thang
ZZ61 - 0006505 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 300.000đ Sender:01311001.DD:261216.SHGD:18056350.BO:NGUYEN THI VIET PHUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
VNCK - 0262112 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.094.500đ IBVCB.2612160651210001.Anh ngu Aplus ung ho COM CO THIT
VNCK - 0261458 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 50.000đ IBVCB.2612160159542001.Bui Quynh Van Ung ho tre em ngheo
J633 - 0011190 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 300.000đ Sender:01359001.DD:261216.SHGD:10000099.BO:PHAN LE ANH TUAN.BCIN:FT1636104054:TUANXU. UNG HO THANG 12 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (COM CO THIT).
XK51 - 0006373 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ /Ref:P460459{//}/Ref:P460459{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Ung ho Quy Tro ngheo vung cao - Com co thit DVi CHUYEN:DUONG THANH TUNG
ZZ61 - 0003442 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ Sender:79201001.DD:261216.SHGD:10000092.BO:NGUYEN VIET HA.COM CO THIT
J633 - 0004908 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 300.000đ Sender:01311001.DD:261216.SHGD:10000429.BO:NGUYEN DUC DUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
VNMB - 0894192 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161226894192. Ung ho CCT
0105 - 0008061 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 500.000đ /Ref:PV002960919{//}/Ref:PV002960919{//}Hong Linh ANZ Ung ho Quy Com co thit DVi CHUYEN:TR AN HONG LINH STAFF 7111 TH
5915 - 0616467 TK chuyển đến 2016 26-12-2016 200.000đ PT..DANG THANH HUNG.20161226.155607.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0206419 TK chuyển đến 2016 25-12-2016 100.000đ IBVCB.2412160146621002.Gauconlonton Gauconlonton3 Quy CCT
3908 - 0004233 TK chuyển đến 2016 25-12-2016 400.000đ FTF.CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
DD2760 - 0000974 TK chuyển đến 2016 25-12-2016 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0229615 TK chuyển đến 2016 25-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2512160228471001.Em Son(Vung Tau) ung ho COM CO THIT
VNCK - 0162971 TK chuyển đến 2016 24-12-2016 2.000.000đ IBVCB.2412160062142001.uh
VNCK - 0165633 TK chuyển đến 2016 24-12-2016 500.000đ IBVCB.2412160273422001.Anh em Ty-Bong Go Vap - TP. HCM Ung ho Quy COM CO THIT
VNCK - 0175443 TK chuyển đến 2016 24-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2412160272098001.PHAM DUC PHONG 1354 Kumho Asiana Plaza, Dist 1, HCMC VN
VNCK - 0160479 TK chuyển đến 2016 24-12-2016 100.000đ IBVCB.2412160415492002.Ung ho quy Ung ho quy Ung ho quy
RW70 - 0006712 TK chuyển đến 2016 24-12-2016 500.000đ PT..TRINH VAN XUAN.20161224.142140.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0150786 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160920642001.Ung ho CCT 23.12.2016
VNCK - 0147081 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 2.400.000đ IBVCB.2312160661942001.KIEU MAI ANH CONG HOA LIEN BANG DUC KIEU MAI ANH UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
VNCK - 0138491 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 500.000đ IBVCB.2312160465328002.Aa Aa Aa
VNCK - 0126295 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160067976002.Le Tuan Thanh 326/1 Ung Van Khiem, Quan Binh Thanh, Tp. HCM Ung ho Chuong trinh Com co Thit
J633 - 0028602 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 210.000đ Sender:01355002.DD:231216.SHGD:10000795.BO:TRAN THI TUYET MAI.UNG HO QUY
0U61 - 0034554 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 2.000.000đ FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0024238 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 1.000.000đ Sender:79302001.DD:231216.SHGD:10008249.BO:PHAM VAN QUYEN.(CKRMNO: 033216122387644)XIN UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0114560 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 500.000đ IBVCB.2312160655971001.Duong Ha An Hanoi ung ho quy chung
D297 - 0007770 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ /Ref:P3226358230{//}/Ref:P3226358230{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T12/2016
VNCK - 0103875 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 200.000đ IBVCB.2312160544561002.Phan Tuan Nghia Da nang Quy CCT t12/2016
VNCK - 0103787 TK chuyển đến 2016 23-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2312160091357001.chau tuan THT ung ho quy