Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0056302 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0401160094960002.
VNCK - 0076410 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ IBVCB.0401161046266001.Hoang Bach - Hoang Kien UH T1/2016
VNCK - 0058953 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ IBVCB.0401160787756001.Le Van Huy ung ho QTNVC
VNCK - 0010977 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ IBVCB.0401160025205002.Gia Dinh Trung Van Xuan Dinh, Bac Tu Liem, HN Ung ho hang thang
VNCK - 0058204 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 100.000đ IBVCB.0401161014620001.Lo Lac Tien 22/4 Go Cat, Phuong phu Huu, Quan 9, TPHCM hoan canh kho khan
ZZ61 - 0004326 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ Sender:01310001.DD:040116.SHGD:10001152.BO:NGUYEN THI MINH NGOC.CHUC HOI NGAY CANG PHAT TR IEN
0849 - 0000208 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ LE THI MY HANH - A QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0013017 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ Sender:01314001.DD:040116.SHGD:10001144.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CHUONG TRINH
0849 - 0000209 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ LE THI MY HANH - - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0034605 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 220.000đ IBVCB.0301160440731001.AO UNG TG
VNCK - 0035110 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 500.000đ IBVCB.0301160012259001.Dong Hoang Tp.HCM Ung ho com co thit thang 12/2015
VNVT - 0170330 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160103211162192.VNVT20160103170330.Com co thit
VNCK - 0046865 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 1.500.000đ IBVCB.0301160199724001.Me con be Quynh goi cac be vung cao
VNCK - 0039035 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 100.000đ IBVCB.0301160442947002.ntt168@gmail.com ntt168@gmail.com T1
VNVT - 0170956 TK chuyển đến 2016 03-01-2016 110.000đ VCBVT.84978917899.CT tu 0541000202941.CU THI MINH TRANG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160103211233339.VNVT20160103170956.AO UNG TG
VNCK - 0009536 TK chuyển đến 2016 02-01-2016 330.000đ IBVCB.0201160808111001.Ao ung Tg
VNCK - 0028707 TK chuyển đến 2016 02-01-2016 110.000đ IBVCB.0201160103801002.Gia dinh Viet Anh Khanh Ngoc Uk Manchester UK Ao am TG
VNCK - 0006933 TK chuyển đến 2016 02-01-2016 360.000đ IBVCB.0201160072231002.Gia dinh Minh Ha UHTX Ung ho thang 12/2015
D392 - 0372719 TK chuyển đến 2016 02-01-2016 100.000đ PT..NGUYEN DUC HOANG.20160102.082800.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNMB - 0189510 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160101189510. CCT2015
VNCK - 0087706 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ IBVCB.0101160272201001.Quy Tro ngheo vung cao Chuyen tien ung ho
VNCK - 0088760 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0101160062385001.Chuyenmayanhso.com va cac khach hang 26 Trung Liet Thai Ha Ha Noi Mong Quy Mang Tam Long Nho Den Cac Em Be Vung Cao
VNCK - 0083427 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ IBVCB.0101160073663001.HTB HN Ung ho CCT nhan ngay dau nam moi 2016.
VNCK - 0093741 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 200.000đ IBVCB.0101160885335001.UNG HO UNG HO
VNCK - 0091992 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ IBVCB.0101160046259002.Ung ho chuong trinh com co thit
VNCK - 0090999 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 330.000đ IBVCB.0101160570487001.Ao ung TG
VNCK - 0096018 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ IBVCB.0101160175947002.Bich SG Bich ung ho CCT
VNCK - 0084288 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 200.000đ IBVCB.0101160407877001.Ung ho chu Tuan Quy tro ngheo vung cao
0S49 - 0255514 TK chuyển đến 2016 01-01-2016 500.000đ FTF.CN:9704366801060084016.FrAcc:0021000935436 .ToAcc:0611001917137