Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
EN10 - 0000140 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.000.000đ LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
ZZ61 - 0003016 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 110.000đ Sender:01202001.DD:050116.SHGD:10000465.BO:DO THI NGOC NGA.995216010500580 AO UNG TG
N569 - 0000072 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 15.000.000đ CHI THU- TP HCM UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
N720 - 0000078 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 682.500đ NGUYEN NGUYET LINH- UH CHIEN DICH 110 GD TIEN MAT
VNCK - 0071806 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 2.000.000đ IBVCB.0501160745872001.Khanh Khue Chau TP HCM Chuong trinh com co thit
VNCK - 0026432 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 400.000đ IBVCB.0401160609157003.Chau Quang Minh Saigon NA
VNCK - 0051144 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160589707003.Ngo Hong Duong KDT Dang xa - GL - HN Ung ho thang 1/2016
VNCK - 0055801 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160555435003.GiaoHuynh Com co thit
VNCK - 0023351 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0401160002181002.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
VNCK - 0063553 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 110.000đ IBVCB.0501161024190001.Chuong Trinh com co Thit Ha Noi Ung ho giup do tre vung cao
VNCK - 0083165 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ IBVCB.0501160547532004.Trang Ung ho quy com co thit
ZZ49 - 0003126 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.100.000đ Sender:79305001.DD:050116.SHGD:10000025.BO:HUYNH UYEN TRAM.NHH: NGOAI THUONG VIET NAM (VIE TCOMBANK) CN BA DINH, HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: TRAM HUYNH UNG HO AO UNG TG
J633 - 0009403 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ Sender:01309001.DD:050116.SHGD:10002167.BO:CAO TIEN CUONG.CK
VNCK - 0082545 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0401160379896003.Dang Tran Hoang Hang thang
VNCK - 0014899 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ IBVCB.0401160840219005.Hoang Le Hoa ung ho quy
VNCK - 0052074 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 400.000đ IBVCB.0301160547190002.Ung ho quy
VNCK - 0096708 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ IBVCB.0401160719814001.Nga Hanoi Thang1/2016
VNCK - 0094305 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ IBVCB.0401160560244004.Nguyen Viet Hung Cau Giay, Hanoi UH CCT
VNCK - 0080503 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ IBVCB.0401160834008003.Nguyen Thuy Linh 53 ngo 304 Le Duan, quan Dong Da, Ha Noi Nhung tre em khong duoc den truong
ZZ61 - 0005176 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 3.000.000đ Sender:79307001.DD:040116.SHGD:10006003.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DUN G( VUNG TAU CK CCT T12 1/2016
J633 - 0021802 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ Sender:01311001.DD:040116.SHGD:10008945.BO:NGHIEM THI HIEN.UNH HO QUYTRONGEOVUNG CAO
J633 - 0003617 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 220.000đ Sender:01311001.DD:040116.SHGD:10000581.BO:NGUYEN THI NHAN.QUANG ANH UNG HO 2 SUAT AO UNG TG
D297 - 0006685 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 100.000đ /Ref:P238742{//}RoseT - Thang1 D.Vi CHUYEN:TRUONG THI THU HONG
N504 - 0000317 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 8.300.000đ NGUOI LAO DONG CTY BIA SG HA TINH CT UNG HO COM CO THAT GD TIEN MAT
VNCK - 0063843 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0401160010082001.Nha Zin Tin Bong 7/22 Pasteur Da Nang ung ho
VNCK - 0074970 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0401160567810003.chuc cac e nho vung cao mua xuan am ap
VNCK - 0095270 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ IBVCB.0401160442674001.Nguyen nam Nguyen (phap danh Thien Thanh) da mat du an: khan, ao ung
VNMB - 0180236 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 220.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160104180236. Ao ung TG.
VNCK - 0087473 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ IBVCB.0401160612930002.Ung ho quy CCT
ZZ01 - 0003787 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 3.500.000đ Sender:01604003.DD:040116.SHGD:10000499.BO:BUI PHUONG HANH.UNG HO CAC CHAU CAM ON MOI NGUO I CHARGEDETAILS OUR
4593 - 0006398 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 840.000đ /Ref:P238541{//}UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CHUYEN:HOANG HONG TRA
4H69 - 0006293 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ /Ref:P3056004269{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT - T1/2016
ZZ61 - 0003134 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 100.000đ Sender:79201001.DD:040116.SHGD:10000176.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.UNG HO COM CO THIT TRO N GHEO VUNG CAO
Z054 - 0000025 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ holly kim laon pham ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
7003 - 0000033 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 250.000đ NGUYEN TRUONG GIANG -CAC BAN THUE XE MAY TAI CUA HANG BON BON-DA NANG .UNG HO COM CO THIT T12/2015 GD TIEN MAT
VNCK - 0098208 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0401160374498004.Vu Quoc Hoan P511-B24, Kim Lien, Dong Da, HN Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0078671 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ IBVCB.0401160851492002.Truong Duong Ha Huy Binh Chanh, HCM Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0074866 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ IBVCB.0401160564782001.NGUYEN THI THU HA Hoai Duc, Ha noi ung ho cac con
VNCK - 0049263 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 400.000đ IBVCB.0301160448778001.Nhi gop CCT T11,12/2015 Nhi gop CCT T11,12/2015
VNCK - 0068785 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ IBVCB.0401160564888001.Nguyen Thi Hai - D33 tai Chinh Ke toan -Chuyen tien ung ho quy hoc tro ngheo
VNCK - 0055709 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ IBVCB.0401160862078002.Linh&Huong ung ho t1/2016 A Linh & Huong ung ho t1/2016
VNCK - 0084843 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 100.000đ IBVCB.0401160692530002.Kim Lien 174 Giai Phong Thanh Xuan Ha Noi Xay Dung Truong
J633 - 0014123 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 1.629.000đ Sender:79321001.DD:040116.SHGD:10001583.BO:NGOC PHUNG TRAN.NGOC PHUNG TRAN CHUYEN KHOAN(CH UYEN TIEN TU THIEN)
J633 - 0020802 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ Sender:01355002.DD:040116.SHGD:10000570.BO:HUYNH THI HUYEN TRANG.UNG HO
ZZ61 - 0007341 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 100.000đ Sender:01348002.DD:040116.SHGD:10002957.BO:MR HA VAN HAI.CHUYEN KHOAN CT CCT
RX79 - 0000109 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 20.730.000đ HO THI PHUONG THAO CT 117 QUYEN LICH GD TIEN MAT
H810 - 0000098 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 500.000đ do manh ha ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
ZZ61 - 0005506 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 300.000đ Sender:79303001.DD:040116.SHGD:10008247.BO:DO XUAN SANG.UNG HO QUY TNVN
6E56 - 0243279 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 200.000đ FTF.CN:9704366805842265025.FrAcc:0591000302245 .ToAcc:0611001917137
TW08 - 0000038 TK chuyển đến 2016 04-01-2016 10.000.000đ ;GIA DINH CHU PHAM NGOC NAM, BAI CHAY, HA LONG, QUANG NINH - QUA TET CHO CAC GD TIEN MAT CHAU VUNG CAO;