Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
N569 - 0000076 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 56.700.000đ COM CO THIT NOGOYA- NHAT BAN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
I430 - 0000040 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ nguyen thi hao nt GD TIEN MAT
VNCK - 0039969 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0601160941389001.Tran Trung Kien va Do Minh Trang Tran Hung Dao Ung ho tre em mien nui
VNCK - 0005171 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160177650003.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan ung ho Cac ban vung cao
VNCK - 0007358 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160064530002.NMC NMC UNG HO THANG 1/2016
VNCK - 0066401 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ IBVCB.0601160017489001.ung ho quy cct ung ho quy cct ung ho quy cct
VNCK - 0018171 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 100.000đ IBVCB.0601160996106001.3 3 3
VNCK - 0060995 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 3.000.000đ IBVCB.0601160872627002.Ung ho cac chau vung cao
VNCK - 0065720 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160403001002.DANG THI THANH HAI P910 CT7B DO THI VAN QUAN, HA DONG, HANOI CHUC CAC EM BE LUON MANH KHOE, HOC TOT
VNCK - 0021505 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160566996001.Dinh Thanh Hien Hanoi Com Co Thit
VNCK - 0062221 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 300.000đ IBVCB.0601160249331001.Chu Mai Phu nhuan, hcm Ung ho tre em vung cao
VNCK - 0021943 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ IBVCB.0601160817712001.Le Thu Phuong Hoang Hoa tham Quy Com co thit
VNCK - 0052037 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0601160251789001.khong khong khong
VNCK - 0012825 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160346916001.Nguyen Thu Van Ha Noi ung ho chung
VNCK - 0057417 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160055751002.HMT HCM ungho
VNCK - 0066919 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ IBVCB.0601160734181002.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 01/2016
VNCK - 0048333 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ IBVCB.0601160696867001.Ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0003687 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 300.000đ Sender:01310001.DD:060116.SHGD:10001505.BO:TO VAN TU.UNG HO QUY I/2016
4593 - 0006318 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ /Ref:P088036{//}088036 KONG DUY HAI UNG HO CAC BE VUNG CAO (NCT TOI NH VCB,CN BA DINH,HN) D.Vi CHUYEN:KONG DUY HAI
N569 - 0000078 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 40.000.000đ NGUYEN THI THUY VAN NT GD TIEN MAT
N720 - 0000098 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ NOP TIEN UNG HO MUA 10 SAP NAN CHO QUY TNVC GD TIEN MAT
XK51 - 0006765 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500đ /Ref:P3086653791{//}/Ref:P3086653791{//}B/O:BUI THU TRA UNG HO CCT - JUN16
VNCK - 0476771 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0106160927658002.Em Son(Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0033383 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160324203002.Hoang Ha 47 Doi Can UHTX thang 1 2016
VNCK - 0055677 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160044087002.NGUYEN THI CAM NUONG BIEN HOA, DONG NAI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0091242 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 110.000đ IBVCB.0501160169958001.Ao ung TG
VNCK - 0039828 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ IBVCB.0501160043865001.Tang Ha Phuong Mai Ha Noi ung ho Quy
I083 - 0000100 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 3.340.000đ IBPS/SE:01204009.DD:040116.SH:90003156.TC:I083.22308.dd 311215 BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.CH1UYEN TRA LENH 15123110015293 N31/12/2015 DO SAI TK DVH
ZZ61 - 0006442 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.000.000đ Sender:01201001.DD:050116.SHGD:10005102.BO:NGUYEN VIET HUNG.CHUC ACE NAM MOI MANH KHOE GIU P CAC EM CO THEM THIT.
ZZ61 - 0004885 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 900.000đ Sender:01202001.DD:050116.SHGD:10004305.BO:TIEU THI THU HUONG.995216010503047 CHUYEN TIE N UNG HO T10, T11, T12 NAM 2015
I083 - 0000104 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 50.000.000đ nha hao tam giau ten sai gon ung ho quy tnvc GD TIEN MAT
7U11 - 0000075 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.500.000đ dang thi ha vi ct GD TIEN MAT
VNCK - 0051366 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 695.000đ IBVCB.0501160849995002.Shop Lescargot ung ho 139 bua com co thit tuong duong 139 doi tat da ban trong quy III&IV nam 2015
VNCK - 0032661 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 300.000đ IBVCB.0501160681543001.Giang Bui Ha noi ung ho quy com co thit
VNCK - 0072802 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160945132002.Me con Xi Muoi Phu Nhuan, TPHCM Giup cac be hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0082456 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160065608002.Dang Le Phuong 256 Bach Dang, Hoan Kiem, Ha Noi Ung ho xay dung truong cho tre em vung cao
VNCK - 0091597 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160117998001.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh phuoc Giup be den truong
VNCK - 0078354 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ IBVCB.0501160481882003.Dang dinh Tuan 6,Trang tien, HN Binh thuong
2B26 - 0000038 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 5.000.000đ F/O QUY TRO NGHEO VUNG CAO- UNG HO QUY B/O NGUYEN PHUC HAI
8934 - 0068965 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
N720 - 0000081 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 10.000.000đ TEPPY NGUYEN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
Q497 - 0000174 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.000.000đ NGUYEN THANH LE UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT- TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0036933 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0501161037257001.diskdr.vn 160 Tay Son, Dong Da, Ha Noi Ung ho chuong trinh
VNCK - 0084351 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160245564001.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0091827 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 200.000đ IBVCB.0501160916602001.Chau Luong Trung Kien UH CCT T1/2016
VNCK - 0033917 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ IBVCB.0501160534231003.Nguyen Thi Thu Hong Cau Giay - Ha Noi ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0082021 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 100.000đ IBVCB.0501161018756001.Ky Nguyet Phu Quoc Ung ho
1U52 - 0618687 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 3.000.000đ FTF.CN:9704366800017249037.FrAcc:0021000553881 .ToAcc:0611001917137
N720 - 0000080 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 7.000.000đ CHI DANG THANH THUY KHOA VH- CD NTHN- UH QUY TNVC GD TIEN MAT
I804 - 0000018 TK chuyển đến 2016 05-01-2016 500.000đ phan thi phuong lan Ao ung TG GD TIEN MAT