Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0009108 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ Sender:01204003.DD:080116.SHGD:10000199.BO:NGUYEN THANH HA.NGUYEN THANH HA TU THIEN CHUONG TRINH
VNCK - 0082655 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0801160818615001.Nguyen Manh Hien 2004 CT5, Hyundai Hillstate, Ha Cau,Ha Dong,Hanoi Ung ho tu thien
VNVT - 0173885 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 400.000đ VCBVT.84973103191.CT tu 0201000586909.CAO THI THANH HUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160107215782832.VNVT20160107173885.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNVT - 0176906 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 200.000đ VCBVT.84977514584.CT tu 0451000305653.NHU DINH GIAP sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160108216076405.VNVT20160108176906.Chuc chu Tuan suc khoe
VNCK - 0063739 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 100.000đ IBVCB.0801160323841005.Chuyen tien ung ho chuong trinh com co thit cho cac be thang 01-2016
ZZ61 - 0004833 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ Sender:01310001.DD:080116.SHGD:10003374.BO:NGUYEN THI THANH VAN.DONG GOP CHO CAC CHAU
ZZ61 - 0003182 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ Sender:01201001.DD:080116.SHGD:10000373.BO:LE DANG QUANG.UNG HO Q TN VUNG CAO
M170 - 0006333 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 300.000đ IBPS/SE:01201003.DD:080116.SH:10004331.BO:LE HOA TAN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
N720 - 0000112 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.500.000đ BICH THUY - NAM DINH UH QUY TNVC GD TIEN MAT
1107 - 0000130 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 200.000đ NGUYEN THANH TUNG DONG GOP TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0095920 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.500.000đ IBVCB.0801160968587001.Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0039330 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160906522001.Tran Thi Kim Lien Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0094846 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 200.000đ IBVCB.0801160338759001.Le sy Huy Vietcombank Trung Do Ung ho chung cho Quy TNVC
ZZ02 - 0005248 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 300.000đ Sender:01204001.DD:080116.SHGD:10007195.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT.
N720 - 0000113 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 2.000.000đ CHAU NGOC TRAM UH QUY TNVC GD TIEN MAT
S840 - 0000106 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 200.000đ HOANG THI THU HA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
5D37 - 0006922 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ /Ref:PHHE1325224{//}UNG HO CCT D.Vi CHUYEN:PHUONG HUYEN BUI
ZZ61 - 0004892 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:080116.SHGD:10004139.BO:NGUYEN HONG THUY.UNG HO QUY
J633 - 0010394 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ Sender:01901001.DD:080116.SHGD:10000158.BO:DO THI THUY LINH.CHUYEN TIEN UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
J633 - 0027764 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 300.000đ Sender:01307001.DD:080116.SHGD:10007099.BO:LE THI MEN.LE THI MEN 023840803 CD VCB BA DINH HA NOI, MAIKA UNG HO QUY
N720 - 0000114 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 5.000.000đ DOI BONG DA DRET UH QUY TNVC GD TIEN MAT
R722 - 0000030 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ NGUYEN HUU CUONG CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
ZZ61 - 0004673 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 350.000đ Sender:01310001.DD:080116.SHGD:10002733.BO:MAI THI THU.MAITHUTH(AT)GMAIL.COM. NEU CT NHAN DUOC VUI LONG EMAIL LAI CHO EM BIET. MON TIEN TUY IT NHUNG LA TAM LONG CUA EM. CHUC CT CCT MANG LAI NHIEU MAY MAN CHO CAC EM HOC TRO NHO THIEU MAY
0K92 - 0878727 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 200.000đ FTF.CN:9704366800525439021.FrAcc:0071001102748 .ToAcc:0611001917137
5052 - 0000116 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ HOANG MANH DAT VT 0937855979 UNG HO TIEN CHO CAC E HS NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0089860 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 10.000.000đ IBVCB.0801160326541004.Dong gop quy lan 1 nam 2016
VNCK - 0047338 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ IBVCB.0801160867402004.PHAN MINH KHOI TRUONG TIEU HOC HOA BINH, Q1, TP HCM Ung ho Qui Tro ngheo vung cao
VNCK - 0038218 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 300.000đ IBVCB.0701160136818001.
VNCK - 0071661 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 150.000đ IBVCB.0801160900271003.Thu Thao, Ngo 42 Giang Van Minh, Ba Dinh, HN ung ho quy Com co Thit
VNMB - 0163341 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160108163341. ung ho cct
J633 - 0012693 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:080116.SHGD:10005140.BO:PHAM THI LIEN HUONG.PHAM THI LIEN HUONG UNG HO
VNMB - 0157446 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160108157446. xin ung ho CT ao am, FB Tu My Khanh
VNCK - 0062038 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 300.000đ IBVCB.0801160141075003.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0003663 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 5.000.000đ Sender:01310001.DD:080116.SHGD:10000046.BO:QUACH MY LINH.XIN DUOC DONG GOP CHO QUY CCT DE GI UP NHUNG NGUOI THAT SU CAN DEN. XIN CAM ON
ZZ61 - 0006895 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 500.000đ Sender:01307001.DD:080116.SHGD:10005897.BO:VU HOANG GIAP.IBUNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0005372 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01604003.DD:070116.SHGD:10000138.BO:THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 1 CHO COM CO THI T CHARGEDETAILS OUR
J633 - 0013028 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ Sender:79302001.DD:070116.SHGD:10006163.BO:PHAM THUY HUYEN.(RMNO: 03621601074243) 2 CHAU D UIGAU UHTX T12 & T1/2016 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
F938 - 0000037 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ vu thuy van ck GD TIEN MAT
VNMB - 0185424 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 3.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160107185424. ung ho CCT & chien dich 110ngan KAU
VNCK - 0013035 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160981964001.Ung ho quy CCT. From Huong Vu
VNCK - 0097438 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160816418001.Chau Anh Duong vaTieu Ngoc ung ho anh chi vung cao
VNCK - 0032833 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 2.000.000đ IBVCB.0701160831922001.
VNCK - 0006607 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0701160833060003.Tran Ha Trang Hanoi Ung ho Quy CCT
VNCK - 0009747 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160209410001.Nguyen Thi Tra Xom chua, Chuc Son, Chuong My, HN tre em vung cao
VNCK - 0096929 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 300.000đ IBVCB.0701160808034001.Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0097654 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ IBVCB.0701160118622001.Ung ho CCT.
VNCK - 0069908 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000đ IBVCB.0601160543517001.DO THI TUONG VY DO THI TUONG VY
ZZ61 - 0005104 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 10.000.000đ Sender:79321001.DD:070116.SHGD:10001471.BO:TRAN THANH KHANG 254 DUONG D5 P.25 Q.BINH THANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
I083 - 0000064 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 4.160.000đ IBPS/SE:01204009.DD:060116.SH:90009529.TC:I083.21012.dd 060116 BO:NGAN HANG NO HOANG SU PH1I HA GIANG.TRA LAI LCC SO 10005295 NGAY 06/01/2016 DO SAI TK NGUOI NHAN. TK DUNG LA 8208205006699
ZZ61 - 0004874 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10004359.BO:TRAN THI HUE.CK