Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNMB - 0193386 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160115193386. Ung ho
4H69 - 0008872 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.000.000đ /Ref:PHHE1341554{//}UNG HO COM CO THIT D.Vi CHUYEN:ANH THU NGUYEN
D297 - 0006319 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 300.000đ /Ref:P244510{//}Ung ho Quy D.Vi CHUYEN:DOAN HUONG GIANG
N599 - 0000001 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.000.000đ NGUYEN THU HANG;01688128041;CT UNG HO CHUONG TRINH"COM CO THIT";
VNCK - 0007107 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 500.000đ IBVCB.1401160641698003.Doan Thi Kim Oanh Hoc tro Ngheo Vung Cao Ung ho tro ngheo
VNCK - 0037877 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 300.000đ IBVCB.1401160432955001.Gd Gaomam Ung ho hs ngheo
VNCK - 0098592 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 200.000đ IBVCB.1401160279176001.Nguyen Thi Kim Ngoc Nhon Thanh - Ben Tre Ung ho Quy tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0003942 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ Sender:01307001.DD:140116.SHGD:10001548.BO:CHU XUAN TUAN. AO UVN TG
ZZ61 - 0006473 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:140116.SHGD:10009600.BO:DOAN THI NGOC HAI.995216011405289 UNG HO CHUO NG TRINH TAT NIEN CUOI NAM
VNCK - 0035073 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 2.775.000đ IBVCB.1401160203123001.Ung ho tu KL
VNCK - 0024834 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1401160625912001.Ung ho tro ngheo vung vao
VNCK - 0041809 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 300.000đ IBVCB.1401160550709001.Hieu Tp.HCM ung ho quy
VNCK - 0022768 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 100.000đ IBVCB.1401160240976002.Phuong Thanh Xuan ung ho quy tro ngheo vung cao
D343 - 0000020 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.350.000đ VU THI THU HUONG;100902752;NHOM DIEN DAN NHA BAO THEO HN VA CP GUI TANG QUY COM CO THIT;
4517 - 0005015 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ IBPS/SE:01201003.DD:140116.SH:10000602.BO:NGO THI HOACH 0989955360 PHONG 6.NGO THI HOACH 0989955360 PHONG 6 FB ME MAI CHUYEN TIEN COM CO THIT
ZZ61 - 0004938 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 300.000đ Sender:01616002.DD:140116.SHGD:10000537.BO:PHAM THU PHUONG.QUY TU THIEN COM CO THIT
VNCK - 0013828 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1401160534344001.LAU THI LIEN DONG NAI KHO KHAN
VNCK - 0017950 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 500.000đ IBVCB.1401160680646001.ung ho tre vung cao
VNCK - 0033424 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 200.000đ IBVCB.1401160205535003.Yen Nguyen (FB) ung ho chuong trinh Com co Thit
VNCK - 0014991 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 100.000đ IBVCB.1401160183258004.Tong Hoai Nam 40B Do Quang - Trung Hoa - Ha Noi Hoan canh kho khan, khong noi nuong tua
J633 - 0006333 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 500.000đ Sender:01604003.DD:140116.SHGD:10000768.BO:NGUYEN HAI YEN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
N236 - 0000083 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ luong thi net ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
VNCK - 0002200 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1401160951610003.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0082018 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160957970001.Pham Bao Mai Lop 2D truong TH Trung Tu, Dong Da,Ha Noi Du an Moi banh chung -Mot loi chuc
VNCK - 0017072 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 300.000đ IBVCB.1401160201794001.Nguyen Mai Chi 201 Le Duan Ung ho tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004680 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 1.000.000đ Sender:01310001.DD:140116.SHGD:10002539.BO:DANG HONG NHAT.DONG GOP QUY TNVC
ZZ01 - 0003167 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 500.000đ Sender:79201001.DD:140116.SHGD:10000190.BO:TRAN THI MINH HOA.UNG HO QUY COM CO THIT
HW84 - 0000085 TK chuyển đến 2016 14-01-2016 2.238.000đ luong thi net nop ho chau Hieu Thao o LB nga , ung ho quy tro ngheo GD TIEN MAT
VNCK - 0024001 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1301160944761001.Hai con Bao & Nam ung ho cac ban tro ngheo de tiep tuc duoc an com o truong
VNCK - 0059860 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 900.000đ IBVCB.1301160509045003.Chau Vu Anh Quan Lop 3D Truong Tieu hoc Thang Long UHTX Thang 1,2,3/2016
VNCK - 0057172 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160682393004.Ung, Mai VT ung ho CCT
VNCK - 0049068 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160510093001.Tran Duc Minh CCT Hungary Tro ngheo vung cao
VNCK - 0060281 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 100.000đ IBVCB.1301160707517004.nguyen quang doai tre em ngeo vung cao
ZZ61 - 0004910 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ Sender:01314001.DD:130116.SHGD:10001037.BO:PHO THI PHUONG THAO.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
J633 - 0006734 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ Sender:01313007.DD:130116.SHGD:10000045.BO:LE VAN SON.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0042196 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1301160821847001.Pham Thi Kim Oanh Hai Phong Com co thit
VNCK - 0059730 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 900.000đ IBVCB.1301160236265002.Chau Vu Anh Quan Lop 3D Truong Tieu hoc Thang Long UHTX Thang 10,11,12/2015
VNCK - 0040194 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160274219002.Tran Thi Yen Ha noi Tre em vung cao
VNCK - 0035295 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 100.000đ IBVCB.1301160848565001.CC ung ho CCT
J633 - 0003346 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:130116.SHGD:10000325.BO:NGUYEN THI MINH HA.TRAN THUY BINH UNG HO
ZZ61 - 0003265 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ Sender:01311001.DD:130116.SHGD:10000632.BO:NGUYEN HUU TUAN.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0003013 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 200.000đ Sender:01201001.DD:130116.SHGD:10000091.BO:MAI THI HANG.MONG CAC EM NHO AM NO HAM HOC
VNCK - 0071244 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160365868001.le quyet tam so 46, hung phuoc 2, p tan phong, quan 7, tp hcm. gia dinh
VNCK - 0032932 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 300.000đ IBVCB.1301160134643001.Nguyen Thanh Tuan Ung ho cac em nho vung cao an tet
ZZ01 - 0004098 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 5.000.000đ Sender:01202001.DD:130116.SHGD:10004336.BO:LY HONG HANH.995216011302720 COM CO THIT THAN G 1
ZZ61 - 0004872 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:130116.SHGD:10004435.BO:NGUYEN THI THANH HUE.NGUYEN THI THANH HUE DIEN LUC DAU KHI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0039747 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1301160384711002.zero112358 hanoi ung ho ao am cho cac em
VNCK - 0050893 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ IBVCB.1301160599481003.DOAN VAN VONG UNG HO QUY COM CO THIT THANG 01/2016
VNCK - 0032818 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 100.000đ IBVCB.1301160048899001.Vu Hoai Giang P803, 15T2, 18 Tam Trinh Ha noi VHG - mot chut tam long ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0004409 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 600.000đ Sender:79314001.DD:130116.SHGD:10000278.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY Q1.2016