Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0011124 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 100.000đ Sender:01309001.DD:180116.SHGD:10001089.BO:NGUYEN VAN MINH.UNG HO CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0046838 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1801160621890001.ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0003063 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 2.000.000đ Sender:79333001.DD:180116.SHGD:10000182.BO:VO ANH DUNG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
8433 - 0007418 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 500.000đ PT..TRAN HUY MANH.20160117.220313.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
J633 - 0020988 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 200.000đ Sender:01357001.DD:180116.SHGD:10000948.BO:TRAN NGUYET ANH.100H1 UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0009028 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 200.000đ IBVCB.1801160073283005.Vuong Ha Anh Mai Dich Cau Giay ungho quy
VNCK - 0023132 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 200.000đ IBVCB.1801160077772005.em Bup, Hanoi, ung ho Quy
VNCK - 0086622 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160324183001.aa aa
3B43 - 0144105 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 200.000đ PT..NGUYEN THI HANG NGA.20160117.192623.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0067298 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 200.000đ IBVCB.1701160303463003.quy com co thit tre em ngheo hieu hoc
VNCK - 0081092 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160393875001.LE HOANG PHUONG LE HOANG PHUONG
VNCK - 0083111 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1701161021443003.Le Tam BT8 Viethung, Hanoi tro ngheo vung cao
VNCK - 0068035 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 150.000đ IBVCB.1701160588483002.PHI MINH NHAN 18/19/219 Dinh Cong Thuong,Hoang Mia, Ha Noi QUY COM CO THIT
M052 - 0364250 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 200.000đ FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0078220 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 1.160.000đ IBVCB.1701160332065001.Chi Nga ung ho quy com co thit tat nien
VNCK - 0063859 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 100.000đ IBVCB.1701160056297001.Quyen gop giup tre ngheo cung cao (anh Tran Dang Tuan)
VNCK - 0072040 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 500.000đ IBVCB.1701160487555001.Chu De Ha Noi Chu De - ung ho CCT T1.2016
VNCK - 0081164 TK chuyển đến 2016 17-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160768291002.LUONG TRUNG HIEU LUONG TRUNG HIEU
VNCK - 0023843 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 500.000đ IBVCB.1601160673282001.ung ho chung trinh com co thit
VNCK - 0052854 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 400.000đ IBVCB.1601160545476001.Huong ung ho Chuong trinh Tat nien Com co thit
VNCK - 0028406 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 24.300.000đ IBVCB.1601160409160001.Com co Thit Bi chuyen tien
VNCK - 0031949 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 200.000đ IBVCB.1601160697318002.Pham Viet Hung 34E, Ngo 72, Chinh Kinh, TX Ung ho cac em nho vung cao
RA17 - 0005203 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 500.000đ FTF.CN:9704366800346282014.FrAcc:0071000737013 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0057539 TK chuyển đến 2016 16-01-2016 200.000đ IBVCB.1601160097960001.Hoang Gia Hy Dong Da Tang tre em ngheo thieu ao ret
J633 - 0019664 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 300.000đ Sender:79307001.DD:150116.SHGD:10011070.BO:TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
ZZ01 - 0004477 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ Sender:79307001.DD:150116.SHGD:10008539.BO:TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT 12 2015
VNCK - 0071126 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160035035004.Chuyen tien hang thang cho cac be ngheo vung cao
VNCK - 0002550 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 200.000đ IBVCB.1501160873092003.Binh quan 2, tphcm Ung ho hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0078801 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 100.000đ IBVCB.1501160153977002.Ngo Nhat Uyen (Lop 3A Truong TH Trung Tu) 506 D3 Trung Tu - Dong Da - Ha Noi Cac be mam non Sang Ma Sao
VNCK - 0070802 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 100.000đ IBVCB.1501160961675002.Chau Nam Phuong va Thao Phuong TX-HN tiet kiem an sang
P566 - 0000033 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 4.338.000đ XUONG NGHE THUAT TI TOAY UH QUY TNVC;
8Q95 - 0000050 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ LE THI THUY HOA;ao ung tg;
VNCK - 0055672 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 400.000đ IBVCB.1501160848189003.Com co thit
VNCK - 0007053 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 150.000đ IBVCB.1501160174202003.NTM 275 LACH TRAY CN
VNCK - 0090403 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 100.000đ IBVCB.1501160473329004.QHTN QHTN QHTN
J633 - 0017136 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.000.000đ Sender:01309001.DD:150116.SHGD:10004333.BO:LE THI QUYNH HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
P566 - 0000032 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.000.000đ GIA DINH CHI DOAN MINH LOAN_TAI DUC UH QUY TNVC;
VNCK - 0088580 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.900.000đ IBVCB.1501160221409002.Phong Hai Khai Ho Chi MInh Chuc cac be tet dam am hanh phuc
VNCK - 0001327 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160217564001.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0000690 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160036032001.Cao Minh Phuong UHTX-T01.2016
VNMB - 0184929 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160114184929. Ao Ung TG
VNCK - 0083679 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 200.000đ IBVCB.1501160063199003.Ung ho CCT - Tet Binh Than 2016
VNCK - 0053382 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 100.000đ IBVCB.1501160817331001.Cao Minh Hong Ha Noi Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0007336 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 300.000đ Sender:01201001.DD:150116.SHGD:10007441.BO:NGUYEN THAI DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
C263 - 0007171 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 200.000đ /Ref:P244772{//}ung ho Quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:DO QUE ANH
XI43 - 0000041 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 110.000đ TRUONG THI THU THUY UNG HO CHO CCT AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0046571 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1401160983647001.
VNCK - 0001299 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160764900001.Le Nhu Quynh quy com co thit
VNCK - 0074248 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160981333002.Phuong SG Quy com co thit Quy com co thit
VNCK - 0070663 TK chuyển đến 2016 15-01-2016 500.000đ IBVCB.1501160217415001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN