Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Anonymous TK chuyển đến 2016 01-03-2017 1.000.000đ
Thuc Anh TK chuyển đến 2016 01-02-2017 1.000.000đ
Anonymous TK chuyển đến 2016 20-01-2017 1.000.000đ
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2016 01-01-2017 100.000đ
VNCK - 0811514 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 500.000đ IBVCB.3112160879197001.Phuong xuan Hieu - ung ho quy
ZZ45 - 0004638 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 300.000đ Sender:79310001.DD:311216.SHGD:10004080.BO:NGUYEN THE TUNG.UNG HO QUY TNVC 300K.
VNMB - 0585508 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 70.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161231585508. ung ho
VNMB - 0584927 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161231584927. chuyen khoan ung ho
VNCK - 0835172 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 200.000đ IBVCB.0101170869210001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 1/2017
VNCK - 0816191 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 240.000đ IBVCB.3112160706103001.Ky Nguyet Quy Nhon Ung ho
ZZ61 - 0006039 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 300.000đ Sender:01202001.DD:311216.SHGD:10004110.BO:TRAN KIM PHUONG.995216123152104 UNG HO CAC EM VUNG CAO MUA SACH VO
VNCK - 0805473 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 200.000đ IBVCB.3112160359067002.Vo Tuan Phong 26 Dien Bien Phu, DaKao, Q1 Ung ho Quy
VNCK - 0784670 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 200.000đ IBVCB.3112160828558001.L.B.T Au Co, Q. Tan Phu, Tp.HCM Nho Quy chuyen den truong hop can thiet. Cam on.
VNCK - 0782413 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 200.000đ IBVCB.3112160479554001.NTMK ung ho quy CCT
DD4400 - 0192805 TK chuyển đến 2016 31-12-2016 782.994đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNCK - 0636353 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 400.000đ IBVCB.2912160386562002.TRUONG VU KG COM CO THIT
VNCK - 0635202 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 3.000.000đ IBVCB.2912160987018003.Gop voi ma 5tr uh 100goi, 100 chieu chuyen thanh 100 ao am
VNCK - 0634660 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 5.000.000đ IBVCB.2912160720350002.UH 100 goi, 100 chieu CT tat nien
VNCK - 0750561 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 100.000đ IBVCB.3012160815340005.Giang Quang-Uong Bi To 2 khu 2 thanh son ub quang ninh Quy tre em ngheo vung cao
VNCK - 0747311 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 300.000đ IBVCB.3012160063752006.Nguyen minh tan AZ-TEK Yen nghia ha dong ha noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0745658 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 2.500.000đ IBVCB.3012160881640001.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho Buy Com co Thit
VNCK - 0736970 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 200.000đ IBVCB.3012160084698001.nguyen ngoc mai 43c2kp11 tan phong bien hoa dong nai tre em vung cao
H379 - 0000187 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 7.200.000đ cty cp tap doan mk-mkgroup ung ho 500 bao li xi, 100 doi ung cho quy tro ngheo vung cao nh an dip don nam moi 2017
ZZ61 - 0013228 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 3.000.000đ Sender:01201001.DD:301216.SHGD:10011868.BO:HOANG THI HAI ANH.UNG HO CHUONG TRINH TAT NIEN
VNCK - 0718816 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 100.000đ IBVCB.3012160931749002.Pijama mau den chi Hai Ha Do
VNCK - 0706899 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ IBVCB.3012161007781001.Chi Giang Ha noi ung ho quy com co thit
VNMB - 0551563 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161230551563. ung ho xuat an tat nien
VNCK - 0705141 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.3012160369879001.Ho Hong Hanh An Phuc Quan 2 HCMC Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0026998 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 100.000đ Sender:01319001.DD:301216.SHGD:10000572.BO:NGO THI HUONG THAO.IB CK LNH FB PHAN HUONG UNG HO TU THIEN
ZZ61 - 0009746 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ Sender:79303008.DD:301216.SHGD:10012977.BO:NGUYEN THUY HA.UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0693000 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 300.000đ IBVCB.3012161039127001.Khanh Ha ck
VNCK - 0690887 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ IBVCB.3012160693647001.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi Tet cho tre em
VNMB - 0545292 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161230545292. trangkute ck vay phan huong
VNCK - 0681555 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 400.000đ IBVCB.3012160144147003.Nghe Bong Huynh Thuc Khang Hanoi Nghe Bong ung ho CCT T11 -12
VNCK - 0674440 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.3012160943021001.Gia dinh bac Phuong Tuyet ung ho cac chau
5D37 - 0006552 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ /Ref:PNTTMK63181{//}/Ref:PNTTMK63181{//}TT VNMK63181 PHAM THI VIET HA UNG HO CAC EM BE DVi CHUYEN:MRS PHAM THI VIET HA
VNCK - 0662083 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.3012160825684002.NHH VCB Tre em vung cao
VNCK - 0660426 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 100.000đ IBVCB.3012160367920001.Le Thi Kim Nga Cao Thang Ha Long QN tro ngheo vung cao
VNMB - 0534914 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161230534914. ha tuyet ngoc minh 158.63.5 nguyen van cu hn ung ho quy
ZZ01 - 0004772 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ Sender:79334001.DD:301216.SHGD:10000437.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
VNCK - 0657892 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 600.000đ IBVCB.3012160582702001.NGUYEN THI HONG CHUYEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0655418 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 500.000đ IBVCB.3012160307802003.Nguyen Thi Hoang Phuong Ung ho chung
VNCK - 0650211 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 300.000đ IBVCB.3012160046808001.Be U HN UHTX thang 1/2017
VNCK - 0647857 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.3012160062350001.Son (Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0642969 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 1.000.000đ IBVCB.3012160292420001.NHL NDPN B12 Hoc vien ctqg HCM Caugiay HN Ung ho quy
VNCK - 0641407 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 200.000đ IBVCB.3012160959952001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 Pho Mai Dich) (Ung ho dinh ky)
VNCK - 0638493 TK chuyển đến 2016 30-12-2016 300.000đ IBVCB.3012160303818004.Chuc cac em hoc gioi - Dao Le Duyen
VNCK - 0603677 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 500.000đ IBVCB.2912160453565001.Gui chuong trinh Com co thit
J633 - 0003343 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 300.000đ Sender:79302001.DD:291216.SHGD:10000639.BO:NGUYEN THI THUY TRAN.(CKRMNO: 032216122882900)B UI PHUONG HANH UNG HO (FB THUY TRANG CK GIUP) (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006000 TK chuyển đến 2016 29-12-2016 2.500.000đ Sender:01202001.DD:291216.SHGD:10004529.BO:KHUAT TUE MINH.995216122951725 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO