Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0032909 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3112150760277001.gd Nam-Hue Vtau ung ho Quy tro nghe Vung cao
VNCK - 0041935 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150170535002.Anh Dang TP. HCM Ung ho chuong trinh 110
VNCK - 0030269 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150102501004.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNMB - 0151256 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151230151256. ung ho quy
VNCK - 0023083 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150385201001.DTVA CCTHN Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0004929 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ IBVCB.3112150265870002.ung ho ao ret cho tro ngheo vung cao
VNMB - 0153204 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231153204. Nguyen Thuc Quyen tt lich
VNCK - 0044093 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.3112150049689002.Trinh Bao Thien HN Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0074517 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 100.000đ IBVCB.3112150790086001.Ngo Tuan Anh 135 Nguyen Chinh - Hoang Mai - Ha Noi Tat ca cac truong hop
ZZ61 - 0005618 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 5.000.000đ Sender:01310001.DD:311215.SHGD:10005686.BO:NGUYEN HONG HANH.NGUYEN HONG HANH AO UNG TG
ZZ61 - 0005690 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 550.000đ Sender:01310001.DD:311215.SHGD:10006099.BO:DAM THANH HANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
4593 - 0008866 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ /Ref:PALPM007758{//}LP VNM007758 D.Vi CHUYEN:HOANG MAI HUONG
ZZ02 - 0004043 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ Sender:01501002.DD:311215.SHGD:10000003.BO:NGUYEN THI KIM DUYEN (STAFF).UNG HO QUY
ZZ61 - 0005045 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 220.000đ Sender:01202001.DD:311215.SHGD:10006071.BO:PHAN THI BICH PHUONG.995215123103390 AO UNG
KC94 - 0000080 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.100.000đ LE DUC SON AO UNG TG GD TIEN MAT
Q346 - 0000175 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 110.000đ CAO MINH NGUYET -AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0020191 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 5.000.000đ IBVCB.3112150040069001.Phong tai chinh ke toan Cong ty TNHH Kirby Dong Nam A ung ho Quy tro ngheo vung cao.
VNCK - 0042782 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3112151033105006.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
VNCK - 0003644 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 550.000đ IBVCB.3112150210478001.Aquarius Saigon Ung ho chuong trinh 110k ao am cho cac em
VNCK - 0050331 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112151038135003.Nhung Ha noi Mong cac con co ao am den truong
VNCK - 0038864 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112151038051002.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0095094 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150699498001.DO HONG VAN An Duong Vuong, P9, Q5 .
VNCK - 0045820 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150287901001.be Lam ung ho cac ban
VNCK - 0054923 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150560355003.Nguyen Trong Khuong ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0006614 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ Sender:79307001.DD:301215.SHGD:10008847.BO:NGUYEN NAM LINH. DONG GOP QUY
J633 - 0005181 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01360002.DD:301215.SHGD:10000106.BO:TRAN HUY VU.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
G746 - 0000014 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ f.o QUY TRO NGHEO VUNG CAo // b.o NGUYEN THI THU, UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003543 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10000516.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0008935 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 300.000đ Sender:01201001.DD:301215.SHGD:10010859.BO:BUI THANH HUONG.AO UNG TG
J633 - 0019781 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 550.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10012428.BO:NGO THI THUY VAN HA.BE DAO NGOC KIEN DAO NGOC DUNG UNG HO TRE EM TUAN GIAO
J633 - 0003882 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01204009.DD:301215.SHGD:90000579.BO:NGUYEN DUC LAM.AO UNG
ZZ01 - 0003049 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10000180.BO:CHU THI THANH NGA.995215123000499 UNG HO CCT
J633 - 0027278 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 440.000đ Sender:79305006.DD:301215.SHGD:10000457.BO:THAN PHUOC HAI.TAI KHOAN TRICH NO: 140014849164 723, NOI DUNG CHUYEN: AO UNG TG
ZZ01 - 0006454 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 300.000đ Sender:01202002.DD:301215.SHGD:10000956.BO:KHUC CHI HUAN.995215123007231 CHAU KCH UNG HO CCT
J633 - 0026003 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 150.000đ Sender:01309001.DD:301215.SHGD:10008729.BO:CAO HOANG BAO TRAN.UNG HO AO AM CHO CAC EM. BAO TRAN. SAI GON.
K192 - 0000069 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 2.000.000đ HUYNH THI KIM LIEN (9, NGUYEN TRAI, VINH, NGHE AN) UNG HO COM CO THIT TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
U172 - 0000003 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ TRAN THU HA;tran thu ha gui ung ho; GD TIEN MAT
1887 - 0000003 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 100.000đ tran trung duc 20115094 nop tm GD TIEN MAT
J633 - 0017291 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ Sender:01311001.DD:301215.SHGD:10007027.BO:LA THI THU HA.HO TRO CT COM CO THIT
N720 - 0000111 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 6.723.000đ BAC XA DANG UNG HO DU AN AO AM MUA DONG QUY TNVC GD TIEN MAT
N720 - 0000109 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.200.000đ PHAM HOANG ANH+PHAM HONG MINH- UH DU AN UNG-AO-KHAN GD TIEN MAT
EN10 - 0000074 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 220.000đ AO UNG TG- NGO DAM LINH GD TIEN MAT
VNCK - 0053555 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150774438001.Nguyen Khanh Huong Ngo 100 Hoang Quoc Viet Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0069323 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150990852003.Nguyen Thi My Ha 5A, 29/179 Vinh Hung, Hoang Mai, Ha Noi Ung ho chuong trinh XUAN YEU THUONG
VNMB - 0198453 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151230198453. nganpham ung ho
VNCK - 0039499 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ IBVCB.3012150685153001.Nguyen Duc Giang Duong Noi - Ha Dong - Ha Noi Ung ho com co thit
VNMB - 0187510 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151230187510. kieu thu chuyen tien ung ho
VNCK - 0036834 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150607911002.Ung ao
VNCK - 0013700 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.2912151031115001.Hong Lien 16 Tong Dan Ao Ung TG
VNCK - 0064714 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 100.000đ IBVCB.3012150546406001.Nguyen Pham Minh Anh 51 Nguyen Quy Duc, Thanh Xuan, Ha Noi hoc sinh ngheo