Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0085698 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 3.700.000đ IBVCB.2512150916735001.LAM BAN CUNG CON GOP QUA CHO TRE EM VUNG CAO
VNMB - 0157050 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151225157050. Ao ung TG
VNCK - 0081420 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 330.000đ IBVCB.2512150745041001.Nguyen Hai Thanh Quan 2, TP.HCM Ung ho cac chau 3 bo ao, ung va khan
VNCK - 0071999 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 250.000đ IBVCB.2512150617215001.Ao ung TG
VNCK - 0084972 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ IBVCB.2512150821191001.AO UNG TG
5714 - 0004723 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 1.500.000đ FTF.CN:9704366808642949012.FrAcc:0011004189033 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0005970 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 500.000đ Sender:01305004.DD:251215.SHGD:10000031.BO:LE THI QUYNH NHU.TAI KHOAN TRICH NO: 1702148490 00874, NOI DUNG CHUYEN: AO UNG TG(NHAN TAI CN BA DINH HN)
5D37 - 0006286 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ /Ref:PALPMZ89648{//}LP VNMZ89648 NGOC HA - HCM UNG HO AO UNG TG D.Vi CHUYEN:NGUYEN N HA
N569 - 0000043 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 11.000.000đ TA THI PHONG+ TA THI HIEN UH 100 SUAT CHO CHIEN DICH TUAN GIAO 2015 GD TIEN MAT
DD2760 - 0000882 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0091991 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2512150716181002.ao ung TG Tuan Giao Dien Bien Gau Ping Nguyen Ung ho tre em Tuan Giao
VNCK - 0015238 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 500.000đ IBVCB.2512150133214001.Ao ung TG
VNCK - 0092217 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 300.000đ IBVCB.2512150966649001.Bui Quynh Van Ung ho tre em ngheo
VNCK - 0016438 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ IBVCB.2512150757934002.Nguoi hao tam Ung ho Quy com co thit
ZZ61 - 0006193 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 10.000.000đ Sender:01310001.DD:251215.SHGD:10007167.BO:TECHCOM BANK.EM HAI EM ANH CHIEN UNG HO CHIEN D ICH KHAN AO UNG QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006338 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 550.000đ Sender:01201001.DD:251215.SHGD:10007332.BO:NGUYEN HOAI NAM.AO UNG TG
5573 - 0002680 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ FTF.CN:9704366802248101011.FrAcc:0031000588848 .ToAcc:0611001917137
N569 - 0000045 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 17.000.000đ anh HOANG THUC HAO- 26 LE NGOC HAN, Q.HBT, HN- BAN DAU GIA QUYEN HOANG TU BE GD TIEN MAT
5763 - 0000162 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 330.000đ NGUYEN THI THU HANG AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0076218 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2512150003973001.La Dieu Mai Hanoi Ao ung TG
VNCK - 0072375 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 500.000đ IBVCB.2512150800359002.Dinh Thi Hong Hoa Ha Noi Ung ho hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0002891 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 300.000đ IBVCB.2512150011534001.2 be Khoi va Nguyen ung ho CCT CCT
VNCK - 0079400 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ IBVCB.2512150677189001.Nguyen Thi Thu Thuy Hanoi ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0004252 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 11.000.000đ Sender:01202001.DD:251215.SHGD:10003566.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.995215122502281 AO UNG TG
ZZ61 - 0007063 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 1.000.000đ Sender:01307001.DD:251215.SHGD:10006178.BO:LE VAN VAN.IBAO UNG TG
4H69 - 0006599 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 300.000đ /Ref:P3085359252{//}B/O:MRS. TRINH THI THU HANG AO UNG TUAN GIAO
VNCK - 0017654 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 3.000.000đ IBVCB.2512150188894001.Mot ban o Canada ung ho ao ung TG ung ho ao ung tuan giao
KC94 - 0000061 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 2.000.000đ LUONG THI KIM PHUONG;TAN SON THANH HOA;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO; GD TIEN MAT
VNCK - 0059272 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2412150405955002.Ao ung TG
VNCK - 0023455 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2412150131658001.Pham Quang Duc 12 duong 81 Tan Quy Quan 7 Tre em vung cao
VNMB - 0185235 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151224185235. Ao ung TG
VNCK - 0044924 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2412150112793001.chuyen tien ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0022296 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 440.000đ IBVCB.2412150770162001.Do Thi Dieu Binh gui tang cac con - Ao ung TG
VNCK - 0034079 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 220.000đ IBVCB.2412150592094004.Thao Thao 2 bo ao am va ung
VNCK - 0049062 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 150.000đ IBVCB.2412150553955002.Ao ung TG
VNCK - 0017648 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ IBVCB.2412150194276001.Gia dinh be Thao Nguyen ung ho Ao ung TG
ZZ61 - 0006198 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 2.200.000đ Sender:01307001.DD:241215.SHGD:10004146.BO:NGUYEN THI LAN.IBAO UNG TG
VNCK - 0014481 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2412150081710002.em ung ho bac Tuan va c trinh Ao Ung Tuan Giao
ZZ61 - 0003600 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 300.000đ Sender:01310001.DD:241215.SHGD:10000581.BO:LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 12.2015
J633 - 0008083 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 550.000đ Sender:01202001.DD:241215.SHGD:10002845.BO:NGUYEN THUY LINH.HO UNG TG
VNCK - 0048063 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 600.000đ IBVCB.2412150006875001.Phan Khanh An So 7 ngo 21 duong Dang Thuy Tram Ung ho thuong xuyen quy 4 nam 2015 quy com co thit
VNCK - 0013720 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2412151022970001.Ao ung TG
VNCK - 0025877 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2412150528642001.Ao ung TG
VNCK - 0000665 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2312150997218001.Linh Pham Hoc tro ngheo
VNCK - 0007898 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 220.000đ IBVCB.2412150857592002.Ao ung TG
VNCK - 0045980 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 200.000đ IBVCB.2412150663351001.binh chuyen
VNCK - 0020886 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ IBVCB.2412150572344001.Tran Minh Huyen so 8 hem 426/48/52 duong Lang ao ung TG
ZZ07 - 0055124 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 20.020.000đ Sender:01202001.DD:241215.SHGD:10005098.BO:NGUYEN QUOC THANH.DTN BIDV HP UNG HO. AO UNG T G
ZZ61 - 0005321 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ Sender:79307001.DD:241215.SHGD:10008525.BO:NGUYEN THI HONG YEN.IBAO UNG TG. XIN CAM ON DA GIUP DO CAC BE!
J633 - 0006966 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ Sender:01201001.DD:241215.SHGD:10001320.BO:NGUYEN THI THU NGA.NGUYEN THI THU NGA CT AO UNG TUAN GIAO