Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0097415 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ IBVCB.2812150873161003.Le Huy Phuc Khuong Dinh Thanh Xuan Chien Dich 8 ngan Ao - Ung - Khan cho cac em
VNCK - 0087161 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812150677865001.Quy tro ngheo vung cao Ao Ung TG
VNMB - 0185628 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228185628. andy nguyen ung ho ao ung TG
VNCK - 0005075 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812151011535001.Ao Ung TG
VNCK - 0087644 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150626437001.Dang Viet Hung 96/2C duong Nguyen Trai, P.Ben Thanh, Q1 Ung ho tu thien
VNCK - 0092863 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150049743001.Dao Bich Huong ung ho chuong trinh Ao Ung TG
VNCK - 0078876 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2712150878413001.Tran Ngoc Bien Ha Noi Ao Ung TG
VNCK - 0071900 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 216.700đ IBVCB.2712150895907001.HOANG THI MAI ung ho 110 ngan cho be vung cao di hoc khong bi ret
VNCK - 0069440 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2712150750899001.AO UNG TG
VNCK - 0062576 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 550.000đ IBVCB.2712150634896001.Bich Phan Go Vap, TPHCM Ao Ung TG
VNCK - 0077012 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 500.000đ IBVCB.2712150106229001.BE LUNA (BUI TRAN TRAM ANH) P.1204 - CC 789C BQP - MY DINH AO UNG TG
VNCK - 0060858 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 300.000đ IBVCB.2712150266088001.DO THE HUONG THANH TRI - HOANG MAI - HA NOI AO AM + UNG + KHAN
VNCK - 0060500 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 110.000đ IBVCB.2712150267124001.Ao ung ho tg( chuong trinh com co thit)
VNCK - 0057406 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 100.000đ IBVCB.2612150217430005.Nguyen Thi Kim Loan 13 D16 p.Tay Thanh q.Tan Phu Tphcm Hoc tro vung cao
VNMB - 0177007 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 2.200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151227177007. Ao ung TG
VNCK - 0059481 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2712150608384001.ung ho chien dich tre vung cao khong bi ret
VNMB - 0175352 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151226175352. Trong: Ung ho cac chau Tuan Giao
VNCK - 0067412 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 500.000đ IBVCB.2712150773163001.Ao Ung TG
VNCK - 0060099 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 300.000đ IBVCB.2712150157004001.Le mai phuong ct ung ho cac chau
VNCK - 0072020 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 200.000đ IBVCB.2712150646451001.tam ha noi ung ho t12
VNCK - 0073313 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 100.000đ IBVCB.2712150847137003.thanhph vcb UNG HO CAC EM HOC TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0062475 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2712150398968001.Nha ong Lang Phu Khe Thai Hoc Binh Giang Hai Duong Ao Ung TG
VNMB - 0175459 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151227175459. ung ho tre em
VNCK - 0068630 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 550.000đ IBVCB.2712150244295001.Pham Ba Ngoc Ha Noi Ao Ung TG
VNCK - 0070532 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 330.000đ IBVCB.2712150165923001.Ao Ung TG
VNCK - 0062991 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 200.000đ IBVCB.2712150687732001.Ao Ung TG
VNCK - 0059971 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 110.000đ IBVCB.2712150849956002.110 ngan cho be vung cao ko bi ret
VNCK - 0069964 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 3.000.000đ IBVCB.2712150187047005.Nguyen Lan Anh Cac em hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0076992 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2712150112101001.AO UNG TG
VNMB - 0178665 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151227178665. Ao Ung TG
VNCK - 0067766 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 550.000đ IBVCB.2712150188379002.AO UNG TG
VNCK - 0056269 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 450.000đ IBVCB.2612150973890001.Ao ung TG
VNCK - 0064371 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 2.200.000đ IBVCB.2712150724804001.
VNMB - 0175621 TK chuyển đến 2015 27-12-2015 110.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151227175621. 110ngan cho be vung cao
VNCK - 0052000 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 5.500.000đ IBVCB.2612150498018005.Be Kana,Kota TP HCM Ao ung TG
VNCK - 0033600 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 200.000đ IBVCB.2612150425260002.em Bup, Hanoi ung ho Quy TNVC
VNCK - 0020656 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 1.000đ IBVCB.2512150331820001.NGUYEN VAN SON NGUYEN VAN SON
VNCK - 0021516 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2512150363408001.H Nguyen Hanoi Ung ho cac truong hop kho khan
VNCK - 0041482 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 200.000đ IBVCB.2612150222570002.MAI TRA NY Q2, TP.HCM MONG CAC EM LUON DC AN NGON
VNCK - 0021066 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2512150741400002.ung ho quy tro ngheo vung cao
F091 - 0379977 TK chuyển đến 2015 26-12-2015 200.000đ FTF.CN:9704366801746883013.FrAcc:0101001109622 .ToAcc:0611001917137
N569 - 0000044 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 61.100.000đ johnson+ johnson viet nam ung ho chuong trinh ao am mua dong GD TIEN MAT
VNCK - 0088669 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 550.000đ IBVCB.2512150016585002.Ao ung TG
VNCK - 0084400 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 330.000đ IBVCB.2512150654427001.Ao ung TG
VNCK - 0019391 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ IBVCB.2512150257660001.Ao ung TG
VNCK - 0076408 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ IBVCB.2512150880389003.Nguyen Van Thanh Quy com co thit
ZZ61 - 0003461 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 1.000.000đ Sender:01310001.DD:251215.SHGD:10001740.BO:NGUYEN TUAN ANH.TAN UHTX T12. UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO
J633 - 0007066 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 330.000đ Sender:01314001.DD:251215.SHGD:10000398.BO:VU THI MAI ANH.FB VIVIAN VU UNG HO CHIEN DICH A O UNG KHAN CHO TRE EM TUAN GIAO, DIEN BIEN.
ZZ61 - 0006377 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 200.000đ Sender:01305001.DD:251215.SHGD:10000263.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T12/2015
N720 - 0000055 TK chuyển đến 2015 25-12-2015 3.000.000đ NGUYEN HOAI ANH- GD DAI LY MAZDA LE VAN LUONG- UH QUY TNVC GD TIEN MAT