Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0057734 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 100.000đ IBVCB.0405150898588001.Quyen gop giup tre em vung cao
4105 - 0003691 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 1.000.000đ IBPS/SE:79321001.DD:040515.SH:10002359.BO:HOANG THI KHANH CHI 19/6 DA NAM P2 Q8 HCM ..UNG HO CCT
9810 - 0005265 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 1.000.000đ IBPS/SE:01310001.DD:040515.SH:10001400.BO:NGUYEN TUAN ANH.TAN UHTX T4
D439 - 0005559 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 200.000đ IBPS/SE:01310001.DD:040515.SH:10002783.BO:DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UHTX COM CO THIT
VNCK - 0041351 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 1.000.000đ IBVCB.0405150013881002.Tran Ba Thanh Ung ho Quy
VNCK - 0054144 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 200.000đ IBVCB.0405150976092001.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong chung cua quy
VNCK - 0042146 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 100.000đ IBVCB.0405150689785001.Ung ho com co thit
0368 - 0005191 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 2.000.000đ IBPS/SE:01310001.DD:040515.SH:10003307.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
D439 - 0005384 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 1.000.000đ IBPS/SE:01341001.DD:040515.SH:10000118.BO:LE THI THANH XUAN.
4H69 - 0007627 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 500.000đ /Ref:PALPMW23525{//}LP VNMW23525 LY TRAN MINH DANG CK D.Vi CHUYEN:LY P MAI
0599 - 0005464 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 300.000đ IBPS/SE:01202001.DD:040515.SH:10006437.BO:DUONG THI MINH HANG.995215050405204 - UNG HO CAC BE CHUC CAC BE HOC GIOI
RY94 - 0000063 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 14.000.000đ anh lht dai su quan vn tai lien bang nga ung ho GD TIEN MAT
H519 - 0000021 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 228.000đ NGUYEN ANH VIET GD TIEN MAT
VNCK - 0022195 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 3.500.000đ IBVCB.0405150790027001.CCT David and Friends Apr 2015
VNCK - 0037497 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 200.000đ IBVCB.0405150377285002.Nguyen Thi Nga, Ung ho quy CCT
VNCK - 0060286 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 100.000đ IBVCB.0405150948002001.Tai Thach Quang Ngai chuc suc khoe
VNCK - 0018934 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 500.000đ IBVCB.0405150421865002.ung ho chuong trinh com co thit
VNCK - 0034647 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 150.000đ IBVCB.0405150370747001.NTM 275 LT CN
5D37 - 0007194 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 1.000.000đ /Ref:P3055124822{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T5/2015
D439 - 0005151 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 500.000đ IBPS/SE:01202001.DD:040515.SH:10000885.BO:DANG THI HAI LINH.995215050400865 - TIEN UNG HO QUY THANG 4
9810 - 0005142 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 500.000đ IBPS/SE:79305001.DD:040515.SH:10000003.BO:PHAM TRUNG KHANH.F/O: QUY TRO NGHEO VUNG CAO, NH H: NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH-HA NOI,ND: UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT 03.2015
9810 - 0005278 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 200.000đ IBPS/SE:01309001.DD:040515.SH:10001326.BO:NGUYEN VAN NAM.
0997 - 0000047 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 300.000đ TRAN TU UYEN TIEN VA XOA: 200.000D VA COM CO THIT : 100.000D GD TIEN MAT
9810 - 0005396 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 3.000.000đ IBPS/SE:01310001.DD:040515.SH:10001662.BO:VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 5
VNCK - 0062785 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 500.000đ IBVCB.0405150278802006.Lan Do ung ho Quy
D439 - 0005578 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 200.000đ IBPS/SE:79302001.DD:040515.SH:10002115.BO:LE HUYEN TRANG.(RMNO: 03021505017492) GIRASOL TR ANGLEH-UH CCT DINH KY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH-)
4834 - 0004304 TK chuyển đến 2015 04-05-2015 4.143.360đ //Ref:119396049{//}VAL:150429USD192,00 /33B:USD200,00 /Tlx:SW1504291764 /Pmnt:DONATIONDONO R MR PHAM BA NGOC /71A:BEN /B.O:/808644082838CIDO LIMITEDRM 2801 28/F SINO PLAZA 255-257GLOUCESTER RDCAUSEWAY BAY HK /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO
VNCK - 0011890 TK chuyển đến 2015 03-05-2015 200.000đ IBVCB.0305150451663001.Linh & Huong ung ho CCT t5/2015 A B
VNCK - 0097702 TK chuyển đến 2015 03-05-2015 1.000đ IBVCB.0205150913687001.1 1 1
VNCK - 0097672 TK chuyển đến 2015 03-05-2015 1.000đ IBVCB.0205150445175001.1 1 1
VNCK - 0097556 TK chuyển đến 2015 03-05-2015 1.000đ IBVCB.0205150183075001.1 1 11
VNCK - 0097492 TK chuyển đến 2015 03-05-2015 1.000đ IBVCB.0205151029931001.1 1 1
VNCK - 0082766 TK chuyển đến 2015 02-05-2015 1.000đ IBVCB.0105150861066001.1 1 1
VNCK - 0088632 TK chuyển đến 2015 02-05-2015 200.000đ IBVCB.0205150192896001.Nnminh Hanoi Ung ho cct
VNCK - 0087308 TK chuyển đến 2015 02-05-2015 100.000đ IBVCB.0205150339534011.Lam Thi Ngoc Thanh quan 6 ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0082769 TK chuyển đến 2015 02-05-2015 1.000đ IBVCB.0105150361130001.1 1 1
VNCK - 0089586 TK chuyển đến 2015 02-05-2015 100.000đ IBVCB.0205150106376001.UNG HO UNG HO
VNCK - 0071314 TK chuyển đến 2015 01-05-2015 300.000đ IBVCB.3004150495330001.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, Ha Noi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0073474 TK chuyển đến 2015 01-05-2015 2.000.000đ IBVCB.0105150718042002.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 4+5/2015
VNCK - 0075783 TK chuyển đến 2015 01-05-2015 100.000đ IBVCB.0105150100856001.Pham Tuyet Nhung Mot chut cho cac em hoc sinh ngheo
VNCK - 0075374 TK chuyển đến 2015 01-05-2015 200.000đ IBVCB.0105150983188001.Gia dinh My keo Ung ho COM CO THIT