Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0094220 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150451227003.NGUYEN THI THUY LIEN UNG HO QUY CHUNG
VNCK - 0085652 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150721469001.Le Thi Thao Xuan Dinh, Tu Liem, Ha Noi Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0084381 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150018331001.Ngo tram anh Hn Hs
VNCK - 0034269 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150186236001.Ao Ung TG
VNCK - 0081881 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150342619002.Ao ung TG
VNCK - 0089484 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150633909002.
LK64 - 0000049 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 15.000.000đ CTCP IEG TOAN CAU TRA TIEN DAU GIA SACH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003678 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10002824.BO:DO THI QUYNH.DO THI HIEN UNG HO TG
J633 - 0021441 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ Sender:01360002.DD:281215.SHGD:10001093.BO:NGUYEN THI HUONG.AO UNG TG
ZZ61 - 0006716 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ Sender:01307001.DD:281215.SHGD:10003343.BO:NGUYEN TRONG KIEN.IBAO UNG TG KIEN THUONG VU TRA
ZZ61 - 0006032 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 770.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10007572.BO:NGUYEN QUOC THANH.995215122804807 UNG HO TUAN GIAO
ZZ61 - 0003736 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10002275.BO:NGUYEN THI THANH CHI.AO UNG TG
J633 - 0016590 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01201001.DD:281215.SHGD:10005910.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO KHAN AO MU CT CCT
ZZ49 - 0003320 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:79305001.DD:281215.SHGD:10000020.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH: NGOAI THUONG VIET NAM (V IETCOMBANK) CN BA DINH HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT 03.2015
5D37 - 0007504 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ /Ref:P3235362241{//}B/O:MRS. TRINH THI PHUONG THAO AO UNG TG
ZZ61 - 0003739 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10003522.BO:LE THU TRANG.AO UNG TG
ZZ61 - 0008656 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01314001.DD:281215.SHGD:10002765.BO:TRAN VAN ANH.TRAN VAN ANH CT
J633 - 0021647 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01314001.DD:281215.SHGD:10001386.BO:TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT. CHUC CAC BE MOT CAI T ET CO DU AO AM DE MAC, CO DU UNG DE DI
ZZ61 - 0005557 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01314001.DD:281215.SHGD:10001007.BO:DOLIEN HUONG.AO UNG TG
J633 - 0010501 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01309001.DD:281215.SHGD:10002133.BO:NGUYEN ANH TUYET.AO UNG TG
J633 - 0006524 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:79302001.DD:281215.SHGD:10004635.BO:VU THI THU THUY.(RMNO: 03321512286664) THUY VU UNG HO
Q370 - 0000247 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.650.000đ MAI LAN-QUYEN NHI-PHUONG KIM NT/ GD TIEN MAT
VNMB - 0193788 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228193788. ung ho quy com co thit
VNCK - 0082353 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2812150056831001.Dao Manh Kien _Ao ung TG
VNCK - 0045254 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150648184002.hanh hanoi cho tre em vung cao tet am
VNCK - 0007352 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150549397001.Tran Thi Cam Tu 7B/2 NTMK, P. Ben Nghe, Quan 1, TPHCM 110 ngan dong de be vung cao khong lanh
VNCK - 0085415 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150650965004.Gop tien mua Ao Ung TG
VNCK - 0030120 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150637404003.Vu Ngoc Hong, q7 Ung ho chuong trinh 110K cho be vung cao khong ret
VNCK - 0037134 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 550.000đ IBVCB.2812150133214001.Nguyen Quynh Nga dong gop Ao Ung TG
VNCK - 0086930 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 541.000đ IBVCB.2812150177993001.ETHAN - LA, UNG HO QUY CTT
VNCK - 0045052 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150262472001.hanh ung ho quy cho tre em vung cao
VNCK - 0098967 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150090245001.Ao Ung TG - Truong Tan Long ung ho
VNCK - 0097047 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2812150408717002.Ung ho khan-ao-ung cho tre em Tuan Giao
VNCK - 0093838 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812151032759002.AO UNG TG - Truong Thuy Lan ung ho
VNCK - 0081970 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150364135001.AO UNG TG
VNCK - 0084850 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150944503002.AO UNG TG
VNCK - 0084197 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150361403001.An Luu ung ho ao ung ung ho ao ung
VNCK - 0036743 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 550.000đ IBVCB.2812150480154001.ao ung TG
VNCK - 0034052 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150467948005.Ao ung TG
VNCK - 0000238 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150072163001.Ha Thi Thu Hien 458 Minh Khai, Hanoi ho tro tro ngheo vung cao
VNCK - 0098919 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150962161001.Chau Tran Hoang An Giang Ung ho cac em va ban vung cao
VNVT - 0154833 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ VCBVT.84989012459.CT tu 0411000999899.PHAM THI CHINH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151228212446839.VNVT20151228154833.Ao ung TG
VNCK - 0007149 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812150075081001.AO UNG TG
VNCK - 0085202 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812150779721001.Le Ngoc Tran Quyet 141 Pasteur, P. 6, Q.3 110 ngan cho be vung cao khong ret
VNCK - 0001650 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150923167003.AO UNG TG
VNCK - 0037376 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150766438001.LE VAN THUAN NGHE AN UNG HO CCT
VNCK - 0025202 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150871830001.Chuc cac ban nho vung cao co mot mua dong am ap
VNCK - 0042267 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150179656001.hy vong la e dong gop duoc mot chut cho cac chau vung cao kho khan
VNCK - 0012789 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 150.000đ IBVCB.2812150893559002.Yen Nhi VN CCT
VNCK - 0030514 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150573848002.HUONG TRAN UNG HO QUY CHUONG TRINH ..AO UNG TUAN GIAO..