Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNMB - 0196384 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228196384. Ung ho CCT
VNCK - 0040118 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 50.000đ IBVCB.2812150996526001.Ung ho them khi da mua lich Com co thit dau dai ly 82 Duy Tan
ZZ61 - 0003726 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.000.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10002896.BO:PHAN TRUONG SON.AO UNG TG
ZZ61 - 0003110 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10000241.BO:DINH THI HANH TAM.995215122800692 QUY TRO NG HEO VUNG CAO
J633 - 0007098 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10000457.BO:PHUNG ANH TUAN.AO UNG TG
4601 - 0051102 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ FTF.CN:9704366600046938026.FrAcc:0011004043459 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0004238 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:79201001.DD:281215.SHGD:10002178.BO:THOI MANH HUNG.AO UNG TG
J633 - 0020670 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01348002.DD:281215.SHGD:10002828.BO:MS PHAM THI LIEN.PHAM THI LIEN CHUYEN KHOAN AO AM CHO HS VUNG CAO
ZZ61 - 0003098 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10001173.BO:LE MINH DUC.AO UNG TG
D297 - 0007328 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 330.000đ /Ref:P235672{//}AO UNG TG D.Vi CHUYEN:TA QUYNH TRANG
J633 - 0008456 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ Sender:01309001.DD:281215.SHGD:10001004.BO:QUACH VAN HUNG.AO UNG TG
ZZ02 - 0008597 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01501002.DD:281215.SHGD:10000185.BO:NGUYEN THI KIM DUYEN (STAFF).UNG HO QUY
4593 - 0008773 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ /Ref:P3085862389{//}B/O:DO THUY LINH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO T12/2 015
ZZ01 - 0004418 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 150.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10004929.BO:VU HONG THAI.995215122803262 UHTX THANG 12 20 15
0595 - 0007176 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBPS/SE:01310001.DD:281215.SH:10006600.BO:NGUYEN THI MAI ANH.CHIEN DICH 110 NGHIN DE TRE E M TUANGIAO KO LANH
J633 - 0007060 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10000758.BO:NGUYEN THANH LONG.AO UNG TG
J633 - 0008190 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 100.000đ Sender:01309001.DD:281215.SHGD:10000768.BO:NGUYEN THI PHUONG LAN.UNG HO MUA UNG
8918 - 0000103 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ CUNG THI BICH VAN;UNG HO;
VNCK - 0092357 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150567483001.Tran Lan Chi Hanoi ung ao
VNCK - 0080822 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 100.000đ IBVCB.2712150949303002.Nguyen Xuan Thang hoang cau co len cac e
VNCK - 0089520 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 100.000đ IBVCB.2812150315453001.Vu Hoai Giang P803. 15T2. 18 Tam Trinh Ha noi mot chut tam long dong gop
ZZ02 - 0007942 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 22.000.000đ Sender:01307001.DD:281215.SHGD:10006345.BO:NGUYEN THUY HIEN. CHO PHIEN THANG 12 THU 21 TR IEU VA 1 TRIEU CUA DOC GIA BAO TU DONG HOA UNG HO 200 BO CHO CHIEN DICH TUAN GIAO
1530 - 0000161 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ MINH THI AO UNG TG
J633 - 0015727 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 880.000đ Sender:01360002.DD:281215.SHGD:10000794.BO:VU THI THOM.QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5D37 - 0006779 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 550.000đ /Ref:P235490{//}Ao ung TG D.Vi CHUYEN:HOANG DONG TIEN
ZZ61 - 0003719 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10001837.BO:BUI THI NHAN.AO UNG TG
ZZ61 - 0007326 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01307001.DD:281215.SHGD:10005809.BO:LY BICH TRAM.IBAO UNG TG
ZZ61 - 0006644 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10010343.BO:LE THI THUY HUONG.995215122805807 HUONG LE TH UY UNG HO QUY AO UNG TG
ZZ61 - 0003101 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 330.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10000033.BO:NGUYEN TUONG VAN.995215122800722 AO UNG TG
J633 - 0015156 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ Sender:01204003.DD:281215.SHGD:10000170.BO:TO LAN HUONG.UNG HO TG
ZZ61 - 0003711 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10002185.BO:VU VAN QUYET.UNG HO: AO UNG TG
ZZ61 - 0003097 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10000754.BO:NGUYEN NGOC HAI.GOP SUC CUNG GIAI DINH COM CO T HIT
ZZ61 - 0006396 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01317001.DD:281215.SHGD:10000739.BO:NGUYEN THU TRANG.AO UNG TG
J633 - 0014485 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01311001.DD:281215.SHGD:10006521.BO:DO THI NGOC THUY.AO UNG TG
ZZ61 - 0008764 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01201001.DD:281215.SHGD:10011155.BO:PHAN THI NGOC NGA.AO UNG TG
ZZ61 - 0004588 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 100.000đ Sender:79327001.DD:281215.SHGD:10000067.BO:NGUYEN HUONG GIANG00067796.004DOFT153620002: UN G HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
6S14 - 0000102 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ NGUYEN LAN ANH NT GD TIEN MAT
VNMB - 0150483 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228150483. ung ho AO UNG KHAN TG
VNCK - 0083828 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2812150306559001.Xuan Khanh HN Ao ung TG
VNCK - 0093569 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150032539001.Tran Xuan Chi Anh ung ho AO UNG TG
VNCK - 0005989 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150007081002.chau HaTrang va Ngoc Tram gui AO UNG TG
VNCK - 0084273 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150647531001.AO UNG
VNCK - 0089761 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 550.000đ IBVCB.2812150818727001.Pham Thu Hien Ha noi Ao ung TG
VNCK - 0022291 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150729249001.fb nguyen duc thong 0919594457 hay nhan tam long cua toi
VNCK - 0026114 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150863114001.Ao ung ho TG
VNCK - 0081540 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150972307001.AO UNG TG
VNCK - 0002852 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150001335002.AO UNG TG
VNCK - 0015234 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812150277243004.Ao ung TG
VNVT - 0154121 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ VCBVT.84983523419.CT tu 0021001767091.NGUYEN HONG GIANG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151228212354059.VNVT20151228154121.AO UNG TG
VNCK - 0084962 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812151013575001.lanphchu Tran khat chan ao ung TG