Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0084280 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150989787001.Hoang Thien Son Binh Duong Ung ho com co thit
VNCK - 0082083 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150930904001.Pham Bao Le gui qua toi Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0051919 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 900.000đ IBVCB.2912151009226001.Vy ho milk 450k, Chi miu 350k, ban o melbourne mua lich uh them 100k chuong trinh Ao am Tuan Giao
VNCK - 0053006 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ IBVCB.2912150406018001.Ao Ung TG
VNCK - 0011737 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 5.500.000đ IBVCB.2912150085087003.1 Googler ung ho Khan - Ao - Ung
VNCK - 0077614 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2912150487754004.Nga nguyen va Marco albertella 110k cho be vung cao khong ret
VNCK - 0048579 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2812150666344009.110 NGAN CHO BE VUNG CAO KHONG RET
VNCK - 0075804 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150134814003.Ao Ung TG
VNCK - 0068197 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150799212001.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0073056 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ IBVCB.2912150101142001.Tue Minh 110k cho be vung cao khong ret
VNCK - 0078705 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ IBVCB.2912150471664001.Nguyen The Thanh ung ho: Ao Ung TG
VNCK - 0012098 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912151007875002.Nguyen Thi bich tram 36 Cam Ba Thuoc Binh thuong
VNVT - 0158085 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ VCBVT.84989974232.CT tu 0071000612836.BUI SON HAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151228236214007.VNVT20151228158085.AO UNG TG. From HaiBS
VNCK - 0022548 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150575649005.NGUYEN THI THANH HUONG UNG HO AO UNG TG
VNCK - 0098675 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150890217001.Ao ung TG
VNCK - 0097689 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 100.000đ IBVCB.2812150450233008.BUI PHAM HOAN VU 44 LE QUANG DINH, P.9, TP. VUNG TAU QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004472 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 50.000.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10004279.BO:NGUYEN THI THANH THUY.AXIA NGUYEN UNG HO AO UNG TG
ZZ02 - 0008102 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.000.000đ Sender:01202001.DD:281215.SHGD:10012531.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.995215122806674 UYEN VA CHAU BINH DUONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
4601 - 0051105 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ FTF.CN:9704366600046938026.FrAcc:0011004043459 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0006218 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 550.000đ Sender:79314001.DD:281215.SHGD:10002113.BO:QUACH THI THU THUY.AO UNG TG
ZZ61 - 0003763 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01310001.DD:281215.SHGD:10001453.BO:VU THI THANH HUONG.AO UNG TG
J633 - 0017361 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01360002.DD:281215.SHGD:10000966.BO:KIEU PHUONG KHOAN.AO UNG TG
5D37 - 0006602 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ /Ref:P235299{//}ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:DUONG THANH TUNG
J633 - 0025505 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ Sender:01348002.DD:281215.SHGD:10003704.BO:MS DAO THANH HUYEN.DAO THANH HUYEN CHUYEN TIEN QUY TRO NGHEO VUNG CAO: AO UNG TG
ZZ61 - 0004784 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ Sender:01201001.DD:281215.SHGD:10003061.BO:HOANG LAN HUONG.AO UNG TG
ZZ61 - 0005935 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ Sender:01201003.DD:281215.SHGD:10005051.BO:DAO ANH HIEN.UNG HO TG
J633 - 0012904 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01319001.DD:281215.SHGD:10000233.BO:VU QUANG LONG.IB
J633 - 0008693 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ Sender:01309001.DD:281215.SHGD:10001246.BO:TRAN THI THU CUC.AO UNG TG
J633 - 0025003 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01314001.DD:281215.SHGD:10002706.BO:HUYNH THUC KHANG 35 37 HUYNH THUC KHANG, P.BEN NGHE.VU DUC THUY UNG HO CHUONG TRINHAO UNG TG
0595 - 0007175 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBPS/SE:01314001.DD:281215.SH:10001074.BO:NGUYEN THI HANH.AO UNG TG
ZZ61 - 0003148 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ Sender:01201001.DD:281215.SHGD:10000497.BO:LE HAI LONG.UNG HO COM CO THIT.
HL53 - 0000384 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.200.000đ LE VU LAN NT 20 SET AO AM CHO TRE VUNG CAO GD TIEN MAT
2T76 - 0000102 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ NGUYEN THI NGUYET THUY;01238587910;AO UNG TG; GD TIEN MAT
VNCK - 0098991 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2812150726517001.Gop quy tro ngheo vung cao.
VNCK - 0000989 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150256335001.Ung ho chuong trinh - Ao Ung TG
VNCK - 0093551 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2812150435427002.Chi Cu ung ho quy
VNCK - 0079888 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2712150870587003.Minh Duc Hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0082343 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 660.000đ IBVCB.2812150913519001.TND HN Ung ho cac ban nho vung cao
VNVT - 0159316 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ VCBVT.84972076419.CT tu 0491000416728.CHU THI QUYNH LUU sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151228236219475.VNVT20151228159316.ung ho quy
VNCK - 0093923 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150998911001.Nguyen Khanh Uyen Tuan Giao - Tinh Dien Bien Ao Ung TG
VNCK - 0013202 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150747603001.AO UNG TG AO UNG TG AO UNG TG
VNCK - 0004428 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 500.000đ IBVCB.2812150426279001.Ung ho Ao ung TG
VNCK - 0010309 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 300.000đ IBVCB.2812150687297003.Nha PHM Quy CCT ung ho hang thang gui tien cho cac chau CCT thang 11 va 12
VNCK - 0014021 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.2812150904643001.Com Be ung ho
VNMB - 0187484 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 220.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228187484. Ao ung TG
VNCK - 0037930 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150558226002.AO UNG TG - Duy Anh + Bao Lam ung ho.
VNCK - 0087118 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150056721001.Nguyen Thu Hoa Linh Dam, Ha Noi Ao Ung TG
VNCK - 0030793 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812151001808003.MAI LIEN UNG HO CHUONG TRINH ..AO UNG TUAN GIAO...
VNCK - 0016876 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 200.000đ IBVCB.2812150725509002.
VNCK - 0088381 TK chuyển đến 2015 28-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150045293004.Nguyen Thi Thanh Trang 34 Hoang Viet - Tan Binh - TP.HCM Ao ung TG