Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0075898 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ IBVCB.3112150035246001.0 0 0
VNCK - 0095045 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 250.000đ IBVCB.3112150069938001.UNG HO
VNCK - 0050188 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.3112150866607002.FB SON MAU KISS ME CK UNG HO CCT 0937894768
VNCK - 0004020 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 150.000đ IBVCB.3112150143342002.Ung ho chuong trinh Com co thit.
VNCK - 0074489 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 100.000đ IBVCB.3112150964782001.Nguyen Trung Bang 45 Ve Ho-phuong Xuan La-quan Tay Ho-Ha Noi gia dinh co hoan canh kho khan
ZZ61 - 0008348 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ Sender:01202001.DD:311215.SHGD:10017385.BO:VU THANH DUNG.995215123107355 VU THANH DUNG U NG HO
J633 - 0003933 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ Sender:79302001.DD:311215.SHGD:10000225.BO:NGUYEN MINH HANG.(RMNO: 03121512309790) UNG HO QUY TRO NGHEO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
1908 - 0006978 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBPS/SE:01201001.DD:311215.SH:10011987.BO:TRAN THANH THAO.UNG HO CHUONG TRINH AO UNG
6A96 - 0000091 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 3.000.000đ TRAN NGUYET QUE HUONG UNG HO DU AN "COM CO THIT"VA CHUONG TRINH AO AM , UNG GD TIEN MAT
9C62 - 0000112 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ PHAM TIEN MANH - MANH COM 0987 811 725 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
D433 - 0000028 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ NGUYEN QUYNH VAN ANH;AO UNG TG;
VNCK - 0022943 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 900.000đ IBVCB.3112150056469003.Kim Hang Singapore ung ho cac be vung cao
VNCK - 0040936 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150578519001.Ung ho cac chau tro ngheo vung cao
VNCK - 0050187 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150402763002.quy tro ngheo vung cao
VNVT - 0194082 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ VCBVT.84982996185.CT tu 0081001208042.NGUYEN BA TRUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151231236421471.VNVT20151231194082.gop quy
DD4400 - 0373931 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 465.955đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNCK - 0023183 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.400.000đ IBVCB.3112150446449005.Hoang Truong Giang Singapore ung ho cac be vung cao
VNMB - 0157828 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231157828. Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0098909 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3112150910388003.Nguyen Kim Tuyen Ha Noi ung ho
VNCK - 0046029 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112151014389002.Ngoc Tra va Quynh Nga ung ho Com co thit
VNCK - 0014739 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150617203001.Ung ho TG
VNCK - 0088152 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 330.000đ IBVCB.3012150840320001.Nguyen Quang Nghia TpHCM Ung ho chuong trinh ao am 110000
VNCK - 0089563 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ IBVCB.3012150278998001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNMB - 0155249 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231155249. Khanh dong gop ct CCT
VNCK - 0011259 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.3112150101629002.Nguyen Lan Phuong CCT t12/2015
VNCK - 0060419 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 100.000đ IBVCB.3112150563689002.Nguyen Thi Nga ung ho quy CCT
P566 - 0000124 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 4.846.986đ ROSE BEAN,HONG RACHEL DINH, VAN LE UNG HO QUY TNVC
ZZ61 - 0003677 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 550.000đ Sender:01310001.DD:311215.SHGD:10000760.BO:TRAN THI QUYNH HOA.COM CO THIT
ZZ61 - 0003835 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ Sender:01310001.DD:311215.SHGD:10001483.BO:PHAM NGOC TUYEN.UNG HO QUY.
ZZ61 - 0005129 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ Sender:01201001.DD:311215.SHGD:10003692.BO:NGUYEN LAN PHUONG.UNG HO KHAN AO UNG VUNG CAO
7003 - 0000092 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 2.000.000đ 2 be Nguyet Minh -An Khanh -Ung ho chuong trinh "Com co thit" (t9-t12/2015) GD TIEN MAT
L269 - 0000269 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ NGUYEN THAI HOANG UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0022826 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 900.000đ IBVCB.3112150104725002.Hanh Lien Thanh pho Ho Chi Minh ung ho cac be vung cao
VNCK - 0098608 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150654708002.tran thi phuong lo j53 dduowfng ne8, my phuoc 3, thoi hoa, BC, BD ?
VNCK - 0005479 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150491634003.a b ung ho chuong trinh com co thit
VNCK - 0093347 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ IBVCB.3112150981710001.DA Ung ho CCT
VNMB - 0158571 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231158571. AO UNG TG
VNMB - 0160918 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231160918. comcothit
VNCK - 0012928 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 200.000đ IBVCB.3112150899431002.dao hue ung ho com co thit
VNCK - 0099925 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 100.000đ IBVCB.3112150134924002.Bui Quang Tien Con co thit Tro ngheo vung cao
J633 - 0019894 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 7.970.000đ Sender:01323001.DD:311215.SHGD:10001185.BO:VU TIN THINH.NHOM VNN BAY UNG HO COM CO THIT
J633 - 0017716 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 750.000đ Sender:01309001.DD:311215.SHGD:10005908.BO:NGUYEN DANH VINH.MR BAO VA VINH UNG HO CHUONG T RINH COM CO THIT
ZZ61 - 0003055 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ Sender:01311001.DD:311215.SHGD:10000621.BO:NGUYEN HOANG MINH.NHAT NAM CK CCT THANG 1
RA16 - 0108805 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ FTF.CN:9704366800505745017.FrAcc:0071001062772 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0026285 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 300.000đ Sender:01204009.DD:311215.SHGD:90014820.BO:TRAN KIM ANH.TRAN KIM ANH CHUYEN TIEN. NHAN TAI CN BA DINH HA NOI.
ZZ61 - 0009323 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 100.000đ Sender:01310001.DD:311215.SHGD:10013648.BO:NGUYEN PHUONG THAO.UNG HO CAC BE VUNG CAO
KK38 - 0000133 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 500.000đ LUONG THI THUY TRANG NT / AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0023013 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.500.000đ IBVCB.3112150113769004.Le Van Singapore ung ho cac be vung cao
VNMB - 0155652 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151231155652. ao am cho tre ngheo vung cao
VNCK - 0045354 TK chuyển đến 2015 31-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3112150898161002.Dang Thi Hong Hanh HN 110 ao am