ủng hộ

Bạn có thể ủng hộ trực tuyến chỉ sau vài nút bấm cho dự án mà bạn lựa chọn
anc

Donation Campaigns

THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN CỦA QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO NĂM 2018

Số Tài khoản: 0611001917137

Tên Tài khoản: QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Swift Code: BFTVVNVX061

THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN CỦA QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO NĂM 2019

Số Tài khoản: 0611001917137

Tên Tài khoản: QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Swift Code: BFTVVNVX061

Thống kê các giao dịch Quỹ TNVC chuyển tiền ủng hộ tới các trường năm 2019